"the following options" Polnisch Übersetzung

EN

"the following options" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following options" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following options" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
options Substantiv
Polish
option Substantiv

Beispielsätze für "the following options" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou’ll also see the following options in the top right of your Documents List:
W prawym górnym rogu listy dokumentów są także widoczne następujące opcje:.
EnglishTo duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:.
EnglishFrom the Merge drop-down menu, select from the following options:
W menu rozwijanym Scal wybierz jedną z następujących opcji:.
EnglishChoose one of the following options to delete a slide:
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane slajdy i wybierz „Powiel slajd”.
EnglishYou'll find the following options under the Sort menu.
W menu Sortuj znajdują się następujące opcje.
EnglishThen, choose from the following options:
English., and select from the following options:
Aby użyć jednej ze specjalnych opcji wklejania, kliknij menu Edycja, przejdź do Wklej specjalnie i wybierz jedną z następujących opcji:.

Lerne weitere Wörter

English
  • the following options

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Schwedisch Wörterbuch.