"the best way to make" Polnisch Übersetzung

EN

"the best way to make" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the best way to make" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the best way to make" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
best Adjektiv
best Adverb
Polish
best
well Substantiv
well Adjektiv
well Adverb
Polish
well Interjektion
Polish
well
Polish
way Substantiv
to Präposition
Polish
to Konjunktion
make Substantiv
Polish
to make Verb

Beispielsätze für "the best way to make" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Lerne weitere Wörter

English
  • the best way to make

Suche weitere Wörter im Türkisch-Deutsch Wörterbuch.