"tests to be done" Polnisch Übersetzung

EN

"tests to be done" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "tests to be done" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "tests to be done" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBlood tests will be done regularly to help the doctor to know if this treatment is working.
W celu określenia skuteczności prowadzonego leczenia wykonuje się regularne badania krwi.
EnglishBlood tests will be done regularly to help your doctor to know if this treatment is working.
W celu określenia skuteczności prowadzonego leczenia wykonuje się regularne badania krwi.
EnglishYour or your child's doctor will arrange for the blood tests to be done.
Lekarz prowadzący ustali terminy koniecznych badań krwi.
EnglishYou may need special blood tests to be done while you
specjalnych badań krwi w czasie stosowania leku Noxafil.
EnglishPut it on a chip, enable thousands of tests to be done at the point of care, anywhere in the world.
Umieszczenie tego na czipie pozwala na wykonanie tysięcy testów w miejscu świadczenia opieki medycznej, gdziekolwiek na świecie.
EnglishStroop tests have been done with metaphor as well.
Test Stroopa był robiony także dla metafor.
EnglishMonitoring of hepatic tests should be done every two weeks during the first 2 months of treatment, at the 3rd month and then regularly thereafter.
Kontrola czynności wątroby powinna być przeprowadzana co dwa tygodnie w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia, po trzecim miesiącu, a potem w regularnych odstępach czasu.
EnglishAnd this is really going to leverage technology to the rural and the under-served and enable what used to be thousand-dollar tests to be done at pennies and at the point of care.
I to naprawdę pozwoli na zastosowanie technologii na terenach wiejskich i ubogich oraz pozwoli wykonywanie badań, które kiedyś kosztowały tysiące dolarów, za grosze na miejscu.
EnglishMonitoring of hepatic tests should be done prior to initiation of therapy, after two, four and then every four weeks until 24 weeks, and then every eight to twelve weeks thereafter.
Testy wątrobowe należy wykonać przed rozpoczęciem terapii, po dwóch i czterech tygodniach, a następnie co cztery tygodnie aż do 24 tygodnia, natomiast później w okresie co osiem do dwunastu tygodni.

Lerne weitere Wörter

English
  • tests to be done

Suche weitere Wörter im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch.