EN to take back
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

to take back (auch: to rack up)
to take back (auch: to rack up)
to take back (auch: to take, to transport to)
to take back
to take back (auch: to retract)
volume_up
odszczekać {perf.Vb.} [umg.] (kłamstwo, oskarżenie)
to take back (auch: to retract)
volume_up
odszczekiwać {imperf. Vb.} [umg.] (kłamstwo, oskarżenie)
to take back (auch: to retract)
volume_up
odszczeknąć {perf.Vb.} [umg.] (kłamstwo, oskarżenie)

2. "words, statement"

to take back (auch: to abrogate, to call off, to cancel, to drop)
volume_up
odwołać {perf.Vb.}
volume_up
odwoływać {imperf. Vb.}
volume_up
cofać {imperf. Vb.}

3. "to sth"

to take back
volume_up
zwróci {Vb.} (do czegoś)
to take back
volume_up
zwracać {imperf. Vb.} (do czegoś)

4. "shop: goods"

to take back
volume_up
przyjąć zwrot {Vb.} (czegoś)
to take back
volume_up
przyjmować zwrot {Vb.} (czegoś)

5. "partner, employee, gift"

to take back
to take back

6. Im übertragenen Sinne

to take back
volume_up
zwracać honor {imperf. Vb.} [übertr.]

Beispielsätze für "to take back" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd of course, our thermometers only take us back 50 years or so here.
I oczywiście, nasze termometry mogą zabrać nas tylko jakieś 50 lat w przeszłość.
EnglishIf the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 gram sugar.
W razie nawrotu hipoglikemii należy ponownie spożyć 10 do 20 gramów cukru.
EnglishIf the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii, należy przyjąć kolejną porcję 10 do 20 g cukru.
EnglishIf the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii należy przyjąć kolejną porcję 10 g do 20 g cukru.
EnglishI want to take us back, in line with what Mrs Rühle was saying.
Chciałbym o czymś przypomnieć, w pełni zgodnie z tym, co mówiła pani poseł Rühle.
EnglishTake it back to your pharmacist who will dispose of it in a way that won't harm the environment.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
EnglishWe need to face our fears and take back our streets, our cities, our neighborhoods.
Musimy stawić czoła naszym lękom i odbić z powrotem nasze ulice, nasze miasta, nasze sąsiedztwa.
EnglishThat I will take back and will deliberate on with colleagues.
Te obawy przekażę moim koleżankom i kolegom, by się nad nimi wspólnie zastanowić.
EnglishIf you buy a two-by-four and it's not straight, you can take it back.
Jeśli kupisz płytkę dwa na cztery i nie jest równa, możesz ją zwrócić.
Englishand let him that is in the field not return back to take his cloak.
A kto będzie na roli, niech się nie wraca nazad, aby wziął szatę swoję.
EnglishConsiderations to do with prevention therefore take a back seat.
Tak więc postanowienia dotyczące zapobiegania wypadkom zostały zepchnięte na drugi plan.
EnglishI am sure the Minister will take that message back to Prague.
Jestem pewien, że pan minister weźmie ze sobą to przesłanie do Pragi.
EnglishPresident-in-Office, I hope you will take these messages back to Mr Sarkozy.
Panie urzędujący przewodniczący! Mam nadzieję, że przekaże pan te uwagi panu przewodniczącemu Sarkozy'emu.
EnglishWe must ensure that the burden to take back WEEE rests with the manufactures, not the retailers.
Musimy upewnić się, że obowiązek przyjęcia WEEE spoczywa na producentach, a nie na detalistach.
EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Urzędujący panie przewodniczący! To sposób, by wprowadzić Unię Europejską z powrotem w ślepą uliczkę.
EnglishAnd that material then we take back to the lab and analyze it.
Zabieramy ten materiał do laboratorium, żeby go przeanalizować.
EnglishAll of this I will take back to the Commission and it will feed into our discussions on the work programme.
Przedstawię je wszystkie Komisji i uwzględnię je w naszych dyskusjach nad programem pracy.
EnglishWe will of course take back to the Commission all your detailed and well-informed views.
Oczywiście zabierzemy ze sobą do Komisji wszystkie państwa szczegółowe opinie, świadczące o znajomości tematu.
EnglishThis 100th anniversary should be an occasion for us, as women, to look back and take stock.
Niniejsza setna rocznica powinna być dla nas, jako dla kobiet, okazją do spojrzenia wstecz i zrobienia bilansu.
Englishreturn thou, and take back thy brethren; mercy and truth be with thee.
Gdyż ja idę, sam nie wiem dokąd; wróćże się, a odprowadź bracią swoję: niech będzie z tobą miłosierdzie i prawda.