"struggle" Polnisch Übersetzung

EN

"struggle" auf Polnisch

EN struggle
volume_up
{Substantiv}

struggle (auch: battle, fight, fray, combat)
That is a long-term struggle, but it is something worth fighting for.
To długoterminowa walka, ale warto ją prowadzić.
This is an ongoing struggle for leadership and priorities.
To nieustanna walka o przywództwo i priorytety.
After all, as fellow human beings, her struggle is also our struggle.
Przecież, dla nas, jako ludzi, jej walka jest także naszą walką.
struggle (auch: tussle, dogfight)

Synonyme (Englisch) für "struggle":

struggle

Beispielsätze für "struggle" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Z walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
EnglishThe report advocates the wrong priorities in the struggle against terrorism.
Sprawozdanie przedstawiało zaburzoną listę priorytetów walki z terroryzmem.
EnglishThese years are the years of Europe's struggle with poverty and social isolation.
Bieżące lata to dla Europy lata walki z ubóstwem i izolacją społeczną.
EnglishToday, we pay homage to a century of struggle and of success that has benefited us all.
Oddajemy dzisiaj hołd za stulecie walki i sukcesu, na którym wszyscy skorzystaliśmy.
EnglishThe people's answer can and must be to join in the anti-imperialist struggle.
Odpowiedzią ze strony ludności może i musi być włączenie się w antyimperialistyczną walkę.
EnglishOf course some countries are further ahead in this struggle than others.
Oczywiście niektóre kraje są bardziej zaawansowane w tej batalii niż inne.
EnglishAbove all we need an effective struggle for a better climate policy.
Przede wszystkim potrzebujemy skutecznej walki o lepszą politykę klimatyczną.
EnglishThe class struggle will not be stopped by reactionary resolutions and laws.
Walki klasowej nie zatrzymają żadne reakcyjne rezolucje ani przepisy.
EnglishThey feel marginalised, and in actual fact they are often left to struggle on their own.
Osoby te czują się marginalizowane, a w rzeczywistości często pozostawione są same sobie.
EnglishI also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
Powiedziałem im także, że Stany Zjednoczone działając w pojedynkę nie zdołają wygrać tej walki.
EnglishBut one thing is true: we are at the beginning of a mighty struggle for control of the Internet.
Ale jedno jest prawdą: jesteśmy u progu wielkiej walki o kontrolę nad Internetem.
EnglishHowever, this is only one tool in the struggle to stop illegal immigration.
Jest to jednak tylko jedno narzędzie w walce z nielegalną imigracją.
EnglishDemocracy is also precisely the answer in the struggle against talebanisation.
Przeciwnie, demokracja jest odpowiedzią na walkę z talibanizacją.
EnglishI know that we will face an uphill struggle with some Member States on this.
Wiem, że będziemy musieli stoczyć w tej sprawie batalię z niektórymi państwami członkowskimi.
EnglishI have to say that at times it has felt like an uphill struggle.
Muszę powiedzieć, że chwilami nasze prace przypominały forsowny marsz pod górę.
EnglishThey all struggle financially with too little money, while in fact their services are invaluable.
Borykają się z problemami finansowymi, podczas gdy ich działalność jest bezcenna.
EnglishAre we exploiting a history of divisive racial struggle in this country?
Czy wykorzystujemy historię, dzielącego walkami rasizmu w tym kraju?
EnglishA struggle with the Commission, a struggle with the Council, since it is a struggle for our rights.
Batalia z Komisją, batalia z Radą, jako że w tej batalii chodzi o nasze prawa.
EnglishWe must make the struggle against climate change into a source of development and competitiveness.
Musimy uczynić ze zwalczania zmian klimatycznych źródło rozwoju i konkurencyjności.
EnglishSo we should not delude ourselves - this is only the start of the struggle for influence in Ukraine.
Dlatego nie ma się co łudzić - jest to dopiero początek gry o wpływy na Ukrainie.