"to something" Polnisch Übersetzung

EN

"to something" auf Polnisch

PL

EN to something
volume_up
{Verb}

to something (auch: to respond)
volume_up
odezwać {perf.Vb.}

Beispielsätze für "to something" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishIt is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishFirst, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
EnglishThis is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
To jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
EnglishNot only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishI think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
EnglishMr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe.
Panie przewodniczący! Prezydent Chavez jest niejako ulubieńcem lewicy w Europie.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
EnglishAnd, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
EnglishIt starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
Wszystko zaczyna się od małej grupki pracowników Google planujących jakąś inicjatywę.
EnglishAnd as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.
Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.
EnglishThis is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.
Musimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.
EnglishThis is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
Istnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
EnglishThat is something completely different and we need to distinguish very carefully.
To są dwie zupełnie różne sytuacje i musimy je bardzo dokładnie rozróżnić.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Jedną przyczyną jest zjawisko nazywane rosnącą śmiertelnością nienawiści.