"solitary" Polnisch Übersetzung

EN

"solitary" auf Polnisch

EN solitary
volume_up
{Adjektiv}

solitary (auch: alone, mere, sole, companionless)
volume_up
sam {Adj. m.}
solitary (auch: alone, lone, lonely, lonesome)
volume_up
samotny {Adj. m.}
No longer are there solitary powers, independent economies or dispensable globalised countries.
Nie istnieją już samotne mocarstwa, niezależne gospodarki ani zbędne zglobalizowane kraje.
These were typically not solitary efforts.
To zazwyczaj nie były samotne inicjatywy.
Ja jestem jedynie samotnym naukowcem.

Beispielsätze für "solitary" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf the solitary pulmonary nodule is labelled with NeoSpect, it is likely to be malignant.
Jeżeli pojedynczy guzek w płucach zostanie wyznakowany preparatem NeoSpect,
EnglishNo longer are there solitary powers, independent economies or dispensable globalised countries.
Nie istnieją już samotne mocarstwa, niezależne gospodarki ani zbędne zglobalizowane kraje.
EnglishAnd at that particular point in time, this was one of the few solitary computers.
W tym czasie był to jeden z niewielu komputerów.
EnglishIn his solitary prison cell, Hu Jia is now fighting his illness.
W swojej jednoosobowej celi Hu Jia zmaga się obecnie z chorobą.
EnglishHe was the one who said that life in a state of nature was "solitary, poor, nasty, brutish and short."
To on powiedział że życie w naturalnym otoczeniu jest "samotne, nędzne, nieznośne, brutalne i krótkie".
EnglishWhat we have in Afghanistan is not a solitary conflict but a regional war that could develop further.
W Afganistanie mamy do czynienia nie z pojedynczym konfliktem, ale z wojną regionalną, która może eskalować dalej.
EnglishIt was a bit like finishing a marathon and getting out of solitary confinement and winning an Oscar all rolled into one.
To tak jakbym ukończyła maraton, wyszła z więziennej izolatki i zdobyła Oskara, wszystko na raz.
EnglishGod setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land.
Ojcem jest sierót, i sędzią wdów, Bogiem w przybytku swym świętym.
EnglishHe was tried in camera and sentenced to 18 years in prison, 11 of which were to be spent in solitary confinement.
Sądzono go przy drzwiach zamkniętych i skazano na 18 lat pozbawienia wolności, z czego 11 ma spędzić w odosobnieniu.
EnglishThese were typically not solitary efforts.
EnglishI'm just a solitary scholar.
EnglishIt's a very solitary creature.
EnglishThen shalt thou say in thy heart, Who hath begotten me these, seeing I have been bereaved of my children, and am solitary, an exile, and wandering to and fro?
I rzeczesz w sercu swem: Któż mi tych napłodził?
EnglishFor the fortified city is solitary, a habitation deserted and forsaken, like the wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.
Gdy miasto obronne spustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconem i spustoszonem jako pustynia.
EnglishLosartan should be used with caution in patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis of the artery to a solitary kidney.
Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki.
EnglishLosartan should be used with caution in patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis of the artery to a solitary kidney.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu losartanu u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę.
EnglishIn patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis to a solitary kidney, the safe use of Diovan has not been established.
Zwężenie tętnicy nerkowej W przypadku pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki bezpieczeństwo stosowania produktu Diovan nie zostało ustalone.
EnglishRenal artery stenosis No data are available on the use of Dafiro in patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis to a solitary kidney.
Zwężenie tętnicy nerkowej Brak dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Dafiro u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę.
EnglishRenal artery stenosis No data are available on the use of Exforge in patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis to a solitary kidney.
Zwężenie tętnicy nerkowej Brak dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Exforge u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę.
EnglishRenal artery stenosis No data are available on the use of Imprida in patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis to a solitary kidney.
Zwężenie tętnicy nerkowej Brak dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Imprida u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę.