"snow" Polnisch Übersetzung


Meintest du sen
EN

"snow" auf Polnisch

volume_up
snow {Subst.}

EN snow
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

snow
A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Kilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.
But let me remind you this December it did snow in Vegas.
Jendak pozwólcie, że przypomnę -- tego grudnia śnieg padał w Vegas.
What looks like a cloud behind the summit ridge is actually snow being blown off the summit.
To, co wygląda jak chmura za granią, to właśnie zdmuchiwany ze szczytu śnieg.

2. IT

3. "cocaine", Umgangssprache

snow (auch: crack)
volume_up
koka {f} [umg.]

Beispielsätze für "snow" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA few years later, there's no snow left at all. ~~~ And all the trees have turned brown.
Po kilku latach nie było już w ogóle śniegu, a liście wszystkich drzew zbrązowiały.
EnglishAfter laying in the snow that long a time, he got up and found his way back to the camp.
Po tym, jak leżał w śniegu tak długo, podniósł się i odnalazł drogę z powrotem do obozu.
EnglishNever before have so much ice and snow melted as over recent years.
Nigdy wcześniej tyle lodu i śniegu nie stopniało, jak w ciągu ostatnich lat.
EnglishDrought and heat consume the snow waters: [So doth] Sheol [those that] have sinned.
Jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób grzeszników.
EnglishThe amount of a moderate-to-severe snow melting of an area equivalent to the size of California.
Ilość średnich i poważnych ilości topniejącego śniegu na obszarze rozmiaru Kalifornii.
EnglishA speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.
EnglishIf I wash myself with snow water, And make my hands never so clean;
A choćbym się umywał wodami śnieżnemi, i oczyściłbym mydłem ręce moje:
EnglishYou've got to do cars in the rain; you've got to do cars in the snow.
Musicie robić samochody w deszczu, musicie robić samochody w śniegu.
EnglishWhen you get lots of mist, low cloud, the wind starts blowing the snow up.
To jest nawigacja, w czasie gdy nie widzisz nic poza śniegiem.
EnglishSo the climbers passed him by, and Beck lay there for a day, a night and another day, in the snow.
Więc wspinacze go mijali a Beck leżał tam dzień i noc, i następny dzień, cały czas w śniegu.
English(Applause) And I like this one, "Snow Has Returned to Kilimanjaro."
(Oklaski) Lubię zwłaszcza ten: "Kilimandżaro znowu w śniegu".
EnglishWe must not allow our resolve to vanish along with this spring's snow.
Nie wolno nam dopuścić do tego, by nasza determinacja zniknęła wraz z topniejącym tej wiosny śniegiem.
EnglishOnly when you get fresh snow can you see just along the rim there, and that brings it out.
Można uzyskać inną perspektywę z balkonu Dannego idąc na południe i patrząc na północ na całą formację.
EnglishI couldn't imagine anybody laying in the snow that long a time and then getting up.
Nie mogę sobie wyobrazić nikogo leżącego w śniegu przez tyle czasu, a potem podnoszącego się o własnych siłach.
EnglishWe didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather, because there was no need to.
Jedliśmy owoce mango i nigdy nie rozmawialiśmy o pogodzie, ponieważ nie było takiej potrzeby.
EnglishYeah, and my pride shrank like my scrotum on a snow day.
No, i moja duma skurczyła się jak moszna w zimny i śnieżny dzień.
EnglishIn my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
W moim kraju, w Finlandii, ciągle występują duże opady śniegu i silne mrozy, ale wszystko działa.
EnglishWoke up in the morning -- the mountain was covered with snow.
Obudziliśmy się rano i szczyty gór pokryte były śniegiem.
EnglishShall the snow of Lebanon fail from the rock of the field?
Izali kto opuści pola moje dla skał i dla śniegu na Libanie?
EnglishNext time, funds will no doubt go on snow clearance.
Następnym razem bez wątpienia pieniądze pójdą na usuwanie śniegu.