"short story" Polnisch Übersetzung

EN

"short story" auf Polnisch

EN short story
volume_up
{Substantiv}

short story (auch: narration, narrative, story, tale)
short story (auch: novella, novelette)

Ähnliche Übersetzungen für "short story" auf Polnisch

short Substantiv
Polish
short Adjektiv
short Adverb
shorts Substantiv
story Substantiv

Beispielsätze für "short story" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishAnd -- the short story about my blog: it started in 2001. ~~~ I was 23.
No i... po krótce o moim blogu: założyłam go w 2001 roku, miałam 23 lata.
EnglishWell, to cut a long story short, they're actually flying right across the ocean.
Mówiąc pokrótce, tak naprawdę one przelatują nad całym oceanem.
EnglishSo he moved back to the farm, and, long story short, they now have seven acres under cultivation.
A więc przeniósł się na farmę i krótko mówiąc, uprawiają teraz siedem akrów.
EnglishSo to cut the story short, I decided that I had to go back and do it.
Tak więc, koniec końców, postanowiłem, że nie mam innego wyjścia, tylko zbudować go jeszcze raz.
EnglishSo, like my mother would say, make a long story short, I just simply said to Johnny, "Yes."
Więc, jak mawiała moja mama, żeby nie przedłużać. ~~~ Po prostu odpowiedziałem Johnny'emu: „Tak”.
EnglishTo make the story short, here is the coverage of the country.
Wracając do sedna - tutaj jest zasięg naszych działań w państwie.
EnglishAnd to cut a long story short, here's where I came to.
I dlatego – nie wchodząc już w szczegóły – tu właśnie się znalazłem.
EnglishSo, to cut a long story short, we've explored this alternative.
Więc, przechodząc do sedna, zbadaliśmy tą alternatywę.
EnglishSo today, I'm going to tell you a short story of the history of the universe through listening.
Tak więc dzisiaj, chcę opowiedzieć wam krótką historię, w jaki sposób ludzie zaczęli nasłuchiwać Wszechświat.
EnglishTo make a long story short, I said, "So you need me to get back in there?"
W skrócie, powiedziałem: "Więc, mam przyjść jeszcze raz?" A on na to: "Tak, musimy zrobić tomografię klatki piersiowej."
EnglishI had fun again, I worked harder and, to cut a long story short, did all the things that took me back up to success.
I mówiąc w skrócie: robiłem wszystkie te rzeczy, które doprowadziły mnie ponownie do sukcesu.
EnglishScott Fitzgerald short story.
Jest on oparty na krótkiej opowieści F.Scotta Fitzgeralda.
EnglishAnd just to make a long story short: first of all, the concept of fairness is not the same as the concept of sameness.
W kilku słowach: po pierwsze, "sprawiedliwość" nie powinna być utożsamiana z "identycznością".
EnglishI have not much time but I will tell one short story.
Nie mam wiele czasu, ale opowiem wam krótką historię.
EnglishAnd, long story short, again, they've been so successful.
I krótko mówiąc, odnieśli wielki sukces.
EnglishLet me close with another short story.
Pozwólcie, że na zakończenie opowiem inną krótką historię.
EnglishAnd to cut a long story short, eight months later we did fill the Chicago Cultural Center's 3,000 square foot gallery.
I, by rzec krótko, osiem miesięcy później zapełniłyśmy 300 metrową galerię w Chicagowskim Centrum Kultury.
English. ~~~ But the short story is: If you're a patient, you want to be on the blue line.
Pomińmy krytykę ich publikacji.. Chodzi o to, że gdy jesteś pacjentem chcesz być na niebieskiej linii.
EnglishSo, this is the short story of that research.