EN shaft
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

shaft (auch: attachment, cap, cover, filter)
shaft (auch: arrow, dart)
and he hath made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me: and he hath made me a polished shaft; in his quiver hath he kept me close:
I uczynił usta moje jako miecz ostry, w cieniu ręki swej zakrył mię, a uczyniwszy mię strzałą wypolerowaną, do sajdaku swego schował mię;
shaft
volume_up
nasada {f} (pilnika)
shaft (auch: bolster, roll, roller, spindle)
The yellow shaft is still showing after I push in the black injection button.
Po wciśnięciu czarnego przycisku do wstrzykiwań nadal widać żółty wałek.
Żółty wałek Czarny przycisk do wstrzykiwań
For example, that a two-cylinder gas engine was used in a car with a single balancer shaft.
Na przykład, że w dwucylindrowym silniku benzynowym został użyty pojedynczy wałek balansujący.
shaft (auch: mineshaft)
Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.
shaft (auch: stem, trunk, hardcore)
The brain is intentionally -- by the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum.
.) -- swoją drogą istnieje trzon nerwowy łączący półkule mózgowe zwany ciałem modzelowatym.
shaft (auch: drawbar, wagon tongue)
shaft (auch: flagstaff)
shaft (auch: embankment, rampart)
shaft

2. "of wit/wisdom"

3. Sport

shaft
volume_up
drzewce {n} (rakiety, kija i mostu)

Beispielsätze für "shaft" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSquad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.
EnglishNow it's very hard to see the Earth there, it's called the "Pale Blue Dot" picture, but Earth is suspended in that red shaft of light.
Trudno ją zauważyć, zdjęcie nazwano 'Błękitną Kropką', to ziemia zawieszona w snopie światła.
EnglishHe breaketh open a shaft away from where men sojourn; They are forgotten of the foot; They hang afar from men, they swing to and fro.
Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, iż jej nikt przebyć nie może, bywa jednak zahamowana przemysłem nędznego człowieka, i odchodzi.
Englishto get the shaft
EnglishAnd he made the candlestick of pure gold: of beaten work made he the candlestick, even its base, and its shaft; its cups, it knops, and its flowers, were of one piece with it:
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
EnglishIt's balancing on a shaft and a ball, right at the center of gravity, or just slightly above the center of gravity, which means that the lower half of the object is just a little bit more weighty.
Góra opiera się na wale i kuli, umieszczonych w środku ciężkości, albo trochę wyżej. ~~~ Oznacza to, że dolna część rzeźby jest trochę cięższa.