"second" Polnisch Übersetzung

EN

"second" auf Polnisch

volume_up
second {Subst.}

EN second
volume_up
{Substantiv}

second
Now what I would like to do is just to show you what one second of this activity would look like.
Chcę wam tu pokazać, jak wygląda jedna sekunda.
Tak wygląda jedna sekunda.
sekunda cztery razy zmniejszona
second
volume_up
sekundant {m} (w pojedynku, meczu bokserskim)

Beispielsätze für "second" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishPerindopril is contraindicated during the second and third trimesters of pregnancy.
EMEA 2005 Peryndopryl jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishMicardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishIn the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishAnd Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,
A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Exforge jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Imprida jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Copalia jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.
EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
EnglishThere are no clinical data to support a concomitant treatment of the second eye.
Brak danych klinicznych wskazujących na celowość równoczesnego leczenia drugiego oka.
EnglishKinzalmono should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Stosowanie leku Kinzalmono jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
English(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
(Śmiech) Powiedział to w grudniu roku 1862, na drugim dorocznym spotkaniu kongresu.
EnglishI am very pleased with this support for the second cycle of the Lisbon Strategy.
Bardzo się cieszę z tego wsparcia dla drugiego cyklu strategii lizbońskiej.
EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
Drugim środkiem musi być wsparcia dla krajów, które najbardziej ucierpiały.
EnglishNo second or higher degree AV Block was seen in lacosamide treated patients.
U osób leczonych lakozamidem nie stwierdzano bloków drugiego lub wyższego stopnia.
EnglishWithdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared
Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki