"to run out" Polnisch Übersetzung

EN

"to run out" auf Polnisch

EN to run out
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

to run out

2. "supplies"

to run out
volume_up
skończyć się {refl. Vb. perf.} (zapasy)
to run out
volume_up
wyczerpać się {refl. Vb. perf.} (zapasy)
to run out
volume_up
wyczerpywać się {refl. Vb. imperf.} (zapasy)
to run out
volume_up
kończyć się {refl. Vb. imperf.} (zapasy)

3. "contract"

to run out
volume_up
wygasać {imperf. Vb.} (umowa)
to run out
volume_up
wygasnąć {perf.Vb.} (umowa)

Beispielsätze für "to run out" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is being run out in the sun, and now I want to show you what the actual thing looks like.
To działa na słońce, a teraz chcę wam pokazać jak w to wygląda w rzeczywistości.
EnglishIf this remains a purely European story, time will start to run out.
Jeżeli pozostanie on kwestią wyłącznie europejską, powoli zacznie nam brakować czasu.
EnglishWe'll find out -- run them through the system, see if any one of them have a drug conviction.
Dowiemy się -- przepuść ich przez system, sprawdź czy któryś był skazany za narkotyki
EnglishMaybe the world has moved on and Frank Castorf has run out of ideas.
Może świat się zmienił, a może to Frank Castorf jest wyczerpany.
EnglishYou wouldn't want to let us run the cities, go out and design them.
Ale nie chcielibyście nas zarządzających miastami, budujących je.
EnglishIt has been reinterpreted to mean an economy that has run out of money.
Dokonano jego reinterpretacji w taki sposób, że obejmuje gospodarkę, której skończyły się pieniądze.
EnglishI shall not thank any more people because I will run out of time, given that I have only got one minute.
Nie mam tu już czasu na więcej podziękowań, gdyż zabraknie mi czasu - mam tylko minutę.
EnglishCommissioner, we and the vast majority of the European citizens we represent have run out of patience.
Panie komisarzu! Straciliśmy cierpliwość tak jak ogromna większość europejskich obywateli.
EnglishAlways keep enough Kaletra on hand so you don’t run out.
Zawsze należy mieć odpowiednią ilość leku Kaletra, aby go nie zabrakło.
EnglishAlways keep enough Norvir on hand so you don't run out.
Należy zawsze mieć odpowiednią ilość leku Norvir, aby go nie zabrakło.
EnglishYet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
Projekt liberalnej Europy i działania w jego ramach także już utraciły moc - i to w spektakularny sposób.
EnglishSo by next summer, we're sighted to run out of money on polio.
Przed następnym latem, prawdopodobnie skończą się pieniądze.
EnglishWhen you run the numbers on a calculator, you run out of noughts.
Kiedy to przeliczamy, kończy się miejsce na kalkulatorze.
EnglishI am asking you to understand, at last, that the current model of European integration has run out of steam.
Proszę, by Państwo wreszcie zrozumieli, że obecny model integracji europejskiej wypalił się.
EnglishAnd it's destined to collapse for many reasons -- kind of Malthusian reasons -- that you run out of resources.
System musi upaść z wielu powodów -- powodów rodem z maltuzjanizmu -- że zabraknie zasobów.
EnglishThe truth is that you have run out of our money.
Prawda jest taka, że skończyły się panu nasze pieniądze.
EnglishWe are in a crisis because we have run out of money.
Mamy kryzys, ponieważ skończyły się nam pieniądze.
EnglishThey just seemed to run fresh out of witnesses.
Wygląda na to, że właśnie skończyli im się świadkowie.
EnglishYou never run out of that companion as you drink this wine, too.
EnglishI doodled a lot as a kid, and if you spend enough time doodling, sooner or later, something happens: all your career options run out.
Gdy długo gryzmolisz, wcześniej czy później, inne opcje kariery znikają.