"robot" Polnisch Übersetzung

EN

"robot" auf Polnisch

volume_up
robot {Subst.}
PL
PL

"robot" auf Englisch

EN robot
volume_up
{Substantiv}

robot (auch: droid)
It's indeed exactly this instability that allows a robot to move very [dynamically].
Ale to właśnie dzięki tej niestabilności robot porusza się dynamicznie.
Before that has to come to be a mildly bad robot, and before that a not so bad robot.
Najpierw pojawi się, wiecie, łagodnie szkodliwy robot, a jeszcze wcześniej nie taki szkodliwy robot.
It stands for Self-excited Tripedal Dynamic Experimental Robot.
To Samobieżny Trójnogi Dynamiczny Eksperymentalny Robot.

Beispielsätze für "robot" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
EnglishSo, once you've got that -- and here's a robot, here's Kismet, looking around for a toy.
To był bardzo przydatny element, zastosowaliśmy np. w naszym robocie Kismet.
EnglishAnd here's the simple version of a foot for a new robot that I'll show you in a bit.
Tutaj mamy prostą wersję stopy nowego robota; pokażę go wam za chwilę.
EnglishAnd also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
Również każdy z was mógłby zostać trenerem dla naszych przyszłych towarzyszy -- robotów.
EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Ale jeśli trzeba dotrzeć do wielu miejsc, trzeba przesuwać robota.
EnglishOn the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
Po prawej widać robota lalkę, można było ją dostać kilka lat temu.
EnglishSo here's RHex with paddles, now converted into an incredibly maneuverable swimming robot.
Mamy więc RHexa z płetwami, który okazał się być niezwykle zwrotnym robotem pływającym.
EnglishThis will then go onto a robot that's going to apply one of those stains to it.
Następnie wkładamy do robota, który zastosuje jeden z barwników.
EnglishAnd the question is, you know, will someone accidentally build a robot that takes over from us?
Pytanie brzmi, wiecie, czy ktoś przypadkowo zbuduje robota, który przejmie kontrolę?
EnglishAnd that's one of the reasons they say a robot invasion is happening.
Właśnie to jest jedną z przyczyn, dla której mówimy o inwazji robotów.
EnglishThe surgeon is sitting at a console, and controlling the robot with these controllers.
Chirurg siedzi przy konsoli i kontroluje robota tymi dźwigniami.
EnglishWe actually have a fan club for the robot, DARwIn: Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence.
Mamy fanklub robota DARwIna, Dynamicznego Antropomorficznego Robota z Inteligencją.
EnglishWatch where the robot, now, contacts its leg in order to deal with this very difficult terrain.
Obserwujcie umiejscowienie punktów podparcia nóg podczas chodzenia w bardzo trudnym terenie.
EnglishAnd so that year, I started to build this robot, Kismet, the world's first social robot.
Wtedy zaczęłam budować Kismeta, pierwszego robota socjalnego.
EnglishSo it has to do this because this gap in the window is only slightly larger than the width of the robot.
Musi to robić, ponieważ otwór w okienku jest niewiele większy od szerokości robota.
EnglishHere we asked them to get the robot's attention and indicate when they have the robot's attention.
Osoba spróbuje zwrócić uwagę robota i sygnalizuje, kiedy udało jej się zwrócić jego uwagę.
EnglishAt the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
U dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
EnglishWe've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.
Mamy robota -- W jego głowie jest baza danych z wieloma żartami.
EnglishBut I can tell you, the thing that they love the most is the robot.
A najbardziej kochają roboty. ~~~ A najbardziej kochają roboty.
EnglishYou can learn something from the robot about the community that you're in.
Możemy się też od niego uczyć o kraju w którym jesteśmy.