EN to recant
volume_up
[recanted|recanted] {Verb}

1. Allgemein

2. "statement, opinion"

volume_up
odwołać {perf.Vb.}
Some of those who testified against him have recanted or contradicted themselves in their statements, which were obtained under police coercion.
Niektóre z zeznających przeciwko niemu osób odwołały wcześniejsze słowa lub zaprzeczyły własnym zeznaniom złożonym pod policyjnym przymusem.

3. "heresy"

to recant (auch: to disclaim)
volume_up
wypierać się {refl.V.} (czegoś)
to recant (auch: to disclaim)
volume_up
wyprzeć się {refl.V.} (czegoś)

4. Religion

to recant