"professor" Polnisch Übersetzung

EN

"professor" auf Polnisch

EN professor
volume_up
{Substantiv}

professor
But it's actually not, because there's an example by statistics professor, Hans Rosling.
Wcale nie, czego przykładem jest profesor statystyki, Hans Rosling.
However, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.
Ale nie jest to, jak powiedział profesor Monti, ani okręt ani flaga, lecz morze i wiatr.
As a professor, I think I have the right to propose something differently.
Jako profesor chyba mogę zaproponować coś innego. ~~~ Powiedziałbym, chociaż zróbcie to.

Synonyme (Englisch) für "professor":

professor
English

Beispielsätze für "professor" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
Otrzymacie go państwo w przyszłym tygodniu łącznie ze sprawozdaniem profesora Monti.
EnglishI must, however, agree with the statement made yesterday by Professor Mario Monti.
Muszę jednak zgodzić się z wczorajszą wypowiedzią profesora Mario Montiego.
EnglishIt is not professor and convict, it is just two minds ready to do philosophy.
Nie ma profesora i więźnia, są dwa umysły gotowe do rozważań nad filozofią.
EnglishAnd that doesn't come easy from the mouth of a Swedish public health professor.
Niełatwo przechodzi to przez usta szwedzkiego profesora ochrony zdrowia.
EnglishThis will also be the case with Professor Monti's report, for which we are waiting.
Dotyczyć tego też będzie oczekiwany przez nas raport profesora Montiego.
EnglishI learned about this from a professor at U.C. Davis called Jason DeJong.
Dowiedziałem się tego od profesora U.C. ~~~ Davisa zwanego Jasonem DeJongiem.
EnglishWe have seen Professor Jones from the University of East Anglia - crook!
Mieliśmy szansę oglądać profesora Jonesa z Uniwersytetu Anglii Wschodniej - kanciarza!
EnglishIs it because I'm a professor, and, therefore, I must be entitled to this reward from society?"
Za to, że jestem profesorem i stąd mam prawo do tego wynagrodzenia od społeczeństwa?
EnglishProfessor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
EnglishFirst Conrad, now Dakota kills your professor and mutilates herself.
Najpierw Conrad, teraz Dakota zabija Twojego profesora i okalecza się.
EnglishIf you really want to help, listen to Professor Buchanan of the London School of Economics.
Jeśli naprawdę chcecie pomagać, posłuchajcie profesora Buchanana z London School of Economics.
English(PL) Ladies and gentlemen, we have accepted the important report prepared by Professor Buzek.
Szanowni Państwo! Przyjęliśmy ważny raport przygotowany przez prof.
EnglishAnd, as a scientist, I'm not supposed to talk about my feelings -- too much information, professor.
Mnie jako naukowcowi nie wypada mówić o uczuciach. ~~~ Studenci nie chcą o tym słuchać.
EnglishIn the 1960s in India, there was a revolution in green agriculture under Professor Borlaug.
XX wieku w Indiach miała miejsce zielona rewolucja rolna pod przewodnictwem profesora Borlauga.
English(Laughter) "Professor Hordley Was Brought Up to Have Total and Unquestioning Faith" -- (Laughter) -- "...
(Śmiech) "Prof. ~~~ Hordleya wychowano w duchu całkowitej i niezachwianej wiary...
EnglishAnd Professor Gerald Sloane, notably chummy with his female students...... of which she was one.
I Professor Gerald Sloane, szczególnie zaprzyjaźniony ze studentkami...... była jedną z nich.
English(Laughter) "It Has Been Privately Revealed to Professor Huxtane That an Asteroid Killed the Dinosaurs."
(Śmiech) "Prof. ~~~ Huxtane doznał osobistego objawienia, że asteroida wybiła dinozaury".
EnglishPsychology professor took kids that were four years old and put them in a room all by themselves.
Psycholog zebrał czteroletnie dzieci i zostawił je same w pokoju.
EnglishRua Professor Celestino da Costa nº6-3º Esq.PT-1170-323 Lisboa
Rua Professor Celestino da Costa nº6-3º Esq.PT-1170-323 Lisboa
EnglishThe planning of the facade is being carried out by the consortium IFFT-ML / Professor Schott – Professor Lange.
Elewacje projektuje konsorcjum IFFT-ML/Professor Schott – Professor Lange.