EN precipitate
volume_up
{Substantiv}

1. Chemie

precipitate
precipitate
volume_up
osad {m} (wytrącony)
If precipitates are observed, the reconstituted suspension should be discarded.
Jeśli zaobserwuje się osad, odtworzoną zawiesinę należy odrzucić.
Discard the reconstituted suspension if precipitates are observed.
Jeśli osad się utrzymuje, odtworzoną zawiesinę należy wyrzucić.
Do not use if the solution is cloudy or has precipitated.
Nie podawać, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera wytrącony osad.

Synonyme (Englisch) für "precipitate":

precipitate

Beispielsätze für "precipitate" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBuprenorphine may precipitate symptoms of withdrawal in patients dependent upon methadone.
Buprenorfina może wywołać objawy abstynencyjne u pacjentów uzależnionych od metadonu.
EnglishRenal impairment In patients with renal disease, thiazides may precipitate uraemia.
U pacjentów z chorobą nerek tiazydy mogą wywołać mocznicę.
EnglishThiazide therapy may precipitate hyperuricemia and/ or gout in certain patients.
U niektórych pacjentów leczenie lekami z grupy tiazydów może spowodować hiperurycemię i (lub) napady dny moczanowej.
EnglishCeftriaxone may precipitate in the gallbladder and kidneys then be detectable as shadows on ultrasound (see section 4.8).
Ceftriakson może tworzyć złogi w pęcherzyku żółciowym i w nerkach, co może być widoczne w postaci obszarów zacienionych w badaniu ultrasonograficznym (patrz punkt 4. 8).
EnglishCeftriaxone may precipitate in the gallbladder and kidneys and then be detectable as shadows on ultrasound (see section 4.8).
Ceftriakson może tworzyć złogi w pęcherzyku żółciowym i w nerkach, co może być widoczne w postaci obszarów zacienionych w badaniu ultrasonograficznym (patrz punkt 4. 8).
EnglishFluid retention and cardiac failure Pioglitazone can cause fluid retention, which may exacerbate or precipitate heart failure.
nerek, na przykład podczas rozpoczynania leczenia przeciwnadciśnieniowego lub moczopędnego, albo podczas rozpoczynania leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
EnglishThe European Union has been known, time and again, to adopt precipitate legislation, based either on alleged or sometimes real terrorist threats.
Unii Europejska jest znana z tego, że raz po raz pochopnie przyjmuje prawodawstwo w oparciu o czasem przypuszczalne, a niekiedy rzeczywiste zagrożenia terrorystyczne.
EnglishNovoSeven is not expected to precipitate haemorrhage, but pre-existing haemorrhage may continue in case of insufficient efficacy or sub-optimal dosage regimen.
Zastosowanie preparatu NovoSeven nie zwiększa krwawienia, ale krwawienie istniejące może przedłużać się w przypadku niewystarczającej skuteczności lub zbyt małej zastosowanej dawki.
EnglishWe need to make sure that our fellow citizens maintain confidence in the banking system and do not give in to this tide of panic, which would only precipitate a downward spiral.
Musimy zapewnić, by nasi współobywatele zachowali zaufanie do systemu bankowego i nie poddali się tej fali paniki, która jedynie przyśpieszyłby niepohamowany spadek.
EnglishThe forthcoming ASEM Summit is a perfect opportunity to bring intense pressure to bear on Burma to meet the UN's conditions promptly and thus to precipitate Ban Ki-Moon's visit.
Nadchodzący szczyt ASEM stanowi doskonałą okazję do wywarcia ogromnej presji na Birmę, aby niezwłocznie spełniła warunki ONZ w celu doprowadzenia do wizyty Ban Ki-Moona.
EnglishNovoSeven is not expected to precipitate haemorrhage, but pre-existing haemorrhage may continue in case of insufficient efficacy or sub-optimal dosage regimen.
Zastosowanie preparatu NovoSeven nie zwiększa krwawienia, ale krwawienie istniejące wcześniej może przedłużać się w przypadku niewystarczającej skuteczności lub zbyt małej zastosowanej dawki.