"person in question" Polnisch Übersetzung

EN

"person in question" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "person in question" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "person in question" auf Polnisch

person Substantiv
in Präposition
in-
Polish
question Substantiv
to question Verb

Beispielsätze für "person in question" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEverything depends on how quickly the person in question is granted the relevant status.
Wszystko zależy od tego, jak szybko dana osoba uzyska odpowiedni status.
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji.
EnglishIn cases where a Member State refuses, following judicial proceedings, to execute a European Arrest Warrant, the person in question will be released.
W przypadkach, w których państwo członkowskie odmawia wykonania europejskiego nakazu postępowania w wyniku postępowania sądowego, następuje zwolnienie odnośnej osoby.
EnglishAfter all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.

Lerne weitere Wörter

English
  • person in question

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Polnisch Wörterbuch.