"Per" Polnisch Übersetzung

EN

"Per" auf Polnisch

volume_up
Per {Subst.}
PL
EN

Per {Substantiv}

volume_up
1. Astronomie

Beispielsätze für "Per" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishWhat they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.
Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishForty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.
Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.
EnglishOn average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.
EnglishWe've developed a carpet that is continuously recyclable, down to the parts per million.
Opracowaliśmy dywan, który jest ciągle przetwarzalny aż do milionowych części.
EnglishAfter reconstitution, the solution contains 40 units of imiglucerase per ml (200 U/ 5 ml).
Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 40 jednostek imiglucerazy (200 j. / 5 ml).
EnglishWill you propose that our own emissions reductions are stepped up from 20 to 30 per cent?
Czy zaproponują państwo zwiększenie naszego celu redukcji emisji z 20 do 30 %?
EnglishEleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
Jedenaście procent spraw nie jest zgodnych z przepisami. Ten odsetek jest za wysoki.
EnglishFor each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.
Dla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.
EnglishThis is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
To o wiele mniej niż kwota sięgająca do 60 euro tygodniowo, którą płacimy za bezczynność.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Pragnę również powiedzieć, że nie uważamy działalności lobbingowej za z gruntu niewłaściwą.
EnglishAn updat ed Risk Management Plan, as per the CHMP Guideline on Risk Management Systems for
e) sposobu i zakresu dostosowania dawki i związanych z tym środków ostrożności, du
EnglishAgain, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
EnglishThree inserts, each with two 43.7mm openings per insert must be used.
Należy zastosować trzy wkładki, z których każda ma dwa otwory o średnicy 43, 7 mm.
EnglishAfter reconstitution, the solution contains 40 units of imiglucerase per ml (400 U/ 10 ml).
Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 40 jednostek imiglucerazy (400 j. / 10 ml).
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
Po pierwsze nie da się zatrudnić wysoko wykwalifikowanych ekspertów za 1500 euro miesięcznie.
EnglishWith immunization or bed nets, you can save a life for 300 dollars per life saved.
Szczepienia i moskitiery pozwalają ocalić jedno życie za 300 dolarów.