"passionate" Polnisch Übersetzung

EN

"passionate" auf Polnisch

EN passionate
volume_up
{Adjektiv}

passionate (auch: ardent, avid, impassioned, torrid)
volume_up
namiętny {Adj. m.}
And they were very passionate about their collections and their hobbies.
Namiętnie traktowali swoje zbiory i hobby.
Can you imagine someone being that passionate for you?
Możecie wyobrazić sobie tak namiętną osobę?
passionate (auch: blazing, enthusiastic, hot, impassioned)
volume_up
gorący {Adj. m.}
Mr President, the previous debate was passionate and also fascinating and this one is much more consensual.
Panie Przewodniczący! Poprzednia debata była równie gorąca i fascynująca, natomiast obecna jest w znacznie większym stopniu prowadzona w duchu ugody.
The negotiation of these texts has been passionate and has allowed real advances in the protection of human health and the environment.
Negocjacje w zakresie przedmiotowych tekstów przebiegały w gorącej atmosferze i pozwoliły na osiągnięcie postępów w obszarze zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.
(DE) Mr President, I rise to speak here as a passionate pro-European, and am convinced that we are currently receiving a lesson in what EU democracy should not look like.
Zabieram tutaj głos jako gorący euroentuzjasta i jestem przekonany, że aktualnie dostajemy nauczkę, jak demokracja UE nie powinna wyglądać.
passionate (auch: emotional, emotive)
passionate (auch: acrimonious, bitter, cutthroat, fierce)
volume_up
zaciekły {Adj. m.}
passionate (auch: ardent, fervent, impassioned, perfervid)
volume_up
żarliwy {Adj. m.}
Nevertheless, as a critical but passionate pro-European, I clearly cannot be satisfied merely with what we have achieved thus far.
Niemniej jednak jako krytyczny, ale żarliwy zwolennik Europy naprawdę nie mogę być zadowolony z tego, co osiągnęliśmy do tej pory.
(PL) Madam President, may I congratulate Mrs Lulling and thank her for her indefatigable and passionate concern for the interests of the European beekeeping industry.
Pani przewodnicząca! Chciałem pogratulować i podziękować pani Lulling za jej nieustanną i tak żarliwą troskę o interesy pszczelarstwa europejskiego.
So my final slide here is, the most critical tool for solving humanity's grand challenges -- it isn't technology, it isn't money, it's only one thing -- it's the committed, passionate human mind.
Na koniec - najważniejsze narzędzie w pracy nad wielkimi wyzwaniami ludzkości to nie technologia ani pieniądze, ale oddany, żarliwy ludzki umysł.
volume_up
porywczy {Adj. m.}
passionate (auch: ablaze, ardent, blazing, fiery)
volume_up
płomienny {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "passion":

passion

Beispielsätze für "passionate" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe first ingredient is to create a culture of passionate concern for the greater good.
Pierwszy z nich, to stworzenie kultury zafascynowanej dążeniem do wielkości.
EnglishAs many of you know, I am very passionate about the internal market.
Jestem, jak wielu spośród państwa wie, żarliwym zwolennikiem rynku wewnętrznego.
EnglishWhy does Turkey's accession to the European Union trigger such passionate and combative debates?
Dlaczego akcesja Turcji do Unii Europejskiej wywołuje tak gorące i ostre debaty?
EnglishSo, surely a passionate drawer like Leonardo must have made self-portraits from time to time.
Więc tak zapalony rysownik jak Leonardo musiał od czasu do czasu rysować autoportrety.
EnglishThat is what I need for my characters in my books: a passionate heart.
Tego właśnie potrzebują bohaterowie moich książek: serca pełnego pasji.
EnglishI am passionate about this, precisely so the targets are achieved.
W tej kwestii jestem zapalczywy, a dokładnie chodzi mi o osiągnięcie celów.
EnglishNow let's turn our heads towards the wheelchair users, something that I'm particularly passionate about.
Przyjrzyjmy się teraz użytkownikom wózków, ten problem jest mi bardzo bliski.
EnglishMy estimation is that probably 45 of you are absolutely passionate about classical music.
Szacuję, że 45 z Was jestest pasjonatami muzyki klasycznej.
EnglishAnd this was made possible by the power of passionate users everywhere.
Wszystko to było możliwe dzięki zacięciu tych pasjonatów.
EnglishAnd they ask a question, and the question is: How can these people be so passionate?
Ludzie patrzą na ten ruch z pewnym dystansem. ~~~ Zadają nam pytania: Jak ci ludzie mogą być tak pochłonięci?
EnglishWhy should they put more money into your company, if you're not passionate about it?
Jeśli jej nie masz to jak porwiesz za sobą innych?
EnglishSo with that in mind, I started researching more, I started investigating more, and I became very passionate.
Mając to na uwadze, zaczęłam dogłębniej szukać i bardzo mnie to wciągnęło.
EnglishIf you're not passionate about your own company, why on Earth should anyone else be passionate?
Jeśli jej nie masz to jak porwiesz za sobą innych?
EnglishAnd they were very passionate about their collections and their hobbies.
Namiętnie traktowali swoje zbiory i hobby.
EnglishThe European Parliament will strive with all its might and with passionate commitment to meet these challenges.
Parlament Europejski, zobowiązując się w pełni, uczyni wszystko, co w jego mocy, aby sprostać tym wyzwaniom.
EnglishThat first one, it was more like a passionate affair.
Pełna smaku, mięsista, o ciekawej konsystencji.
EnglishLastly, I would like to thank the rapporteur, who was magnificent: highly passionate, enthusiastic and competent.
Wreszcie, pragnę podziękować sprawozdawczyni, która była wspaniała, wykazując pasję, entuzjazm i kompetencje.
EnglishCan you imagine someone being that passionate for you?
Możecie wyobrazić sobie tak namiętną osobę?
EnglishI'm a professor, and we're passionate about education.
Jestem profesorem zafascynowanym edukacją.
EnglishFirst, there's a group of people who are very passionate in their belief that the Indus script does not represent a language at all.
Pierwsza z nich to ludzie, którzy zaciekle bronią stanowiska, że induskie pismo nie jest wcale językiem.