"pale" Polnisch Übersetzung


Meintest du pała, palić
EN

"pale" auf Polnisch

volume_up
pale {Subst.}
PL
PL

EN pale
volume_up
{Substantiv}

pale (auch: pole, stake, stilt)

Synonyme (Englisch) für "pale":

pale

Beispielsätze für "pale" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAfter reconstitution the solution should be clear and colourless to pale yellow.
Po rozpuszczeniu powstały roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
EnglishThe 750 mg tablets are pale green and are engraved with CVT750 on one side.
Tabletki 750 mg są jasnozielone z wytłoczonym po jednej stronie napisem CVT750.
EnglishIt is a solution that is clear to slightly opalescent, and colourless to pale yellow.
Jest to roztwór przejrzysty do lekko opalizującego, bezbarwny do bladożółtego.
EnglishRevlimid 15 mg hard capsules are pale blue/white, with “REV 15 mg” written on them.
Lek Revlimid 15 mg kapsułki twarde są jasnoniebieskie/ białe z napisem „ REV 15 mg ”.
EnglishThe solution is clear or slightly opalescent and colourless to pale yellow.
Roztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do bladożółtego.
EnglishThe solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
Roztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub bladożółty.
EnglishThe solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
Roztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty.
EnglishIt is clear, colourless to pale yellow, and does not contain flakes or particles.
Jest przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego, nie zawiera kłaczków lub cząsteczek stałych.
EnglishThe solution is clear or slightly opalescent and colourless or pale yellow.
Roztwór jest przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty.
EnglishProQuad, when reconstituted, is clear pale yellow to light pink liquid.
Po odtworzeniu, ProQuad jest klarownym, jasnożółtym do jasnoróżowego płynem.
EnglishEach capsule contains < white to pale brownish white enteric- coated granules >.
Każda kapsułka zawiera < powlekane granulki dojelitowe o barwie od białej do jasnobrązowej >.
EnglishReconstituted solutions of Cubicin range in colour from pale yellow to light brown.
Odtworzony roztwór leku Cubicin ma barwę od żółtawej do jasnobrązowej.
EnglishThis medicinal product is a clear, colourless to pale yellow solution.
Niniejszy produkt jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.
EnglishAn environmental disaster would make our current economic problems pale into insignificance.
Nasze obecne problemy gospodarcze byłyby niczym wobec katastrofy ekologicznej.
EnglishReduction in red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or breathlessness
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek co może spowodować bladą skórę, osłabienie,
EnglishSolution for injection in prefilled syringe Clear, colourless to pale yellow liquid.
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawkach Przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty płyn.
EnglishThe solution is clear, and colourless or pale yellow (see section 6.5).
Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty, (patrz punkt 6. 5).
EnglishPale pink film-coated tablets marked " gsk " on one side and " 2/ 500 " on the other.
Bladoróżowe tabletki powlekane oznaczone „ gsk ” na jednej stronie i „ 2/ 500 ” na drugiej.
EnglishThe reconstituted preparation results in a colourless to pale yellow, clear solution.
Gotowy produkt jest klarownym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.
Englishr bruise or bleed very easily or look very pale, call your doctor right away.
gorączka, siniaki, skłonność do krwawień lub bladość należy natychmiast zgłosić się do lekarza.