"ovarian" Polnisch Übersetzung

EN

"ovarian" auf Polnisch

EN ovarian
volume_up
{Adjektiv}

ovarian
volume_up
jajnikowy {Adj. m.}
pęcherzyk jajnikowy pierwotny

Beispielsätze für "ovarian" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOHSS is a medical event distinct from uncomplicated ovarian enlargement.
OHSS jest stanem klinicznym różnym od nie powikłanego powiększenia jajników.
EnglishOHSS is a medical event distinct from uncomplicated ovarian enlargement.
OHSS jest stanem klinicznym różnym od nie powiklanego powiększenia jajników.
EnglishNo severe ovarian hyperstimulation syndrome was reported (section 4.4).
Nie zgłoszono żadnego ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4. 4).
EnglishDuring or following ovarian stimulation an ovarian hyperstimulation syndrome can occur.
Podczas lub po stymulacji jajników może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji jajników.
EnglishThis syndrome occurs with higher incidence in patients with polycystic ovarian disease.
Zespół hiperstymulacji występuje częściej u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.
EnglishControlled ovarian hyperstimulation with FSH may start at day 2 or 3 of menses.
Kontrolowaną hiperstymulację jajników przy pomocy FSH można rozpocząć w 2 lub 3 dniu miesiączki.
EnglishFor patients with complicated pelvic inflammatory disease (e. g. associated with a tubo-ovarian
U pacjentek z powikłanym zapaleniem narządów miednicy mniejszej (np. przebiegającym
Englishpatients, advanced ovarian cancer: over 900 patients, lung cancer: over 1,000 patients).
pacjentek, zaawansowany rak jajnika: ponad 900 pacjentek, rak płuc: ponad 1 000 pacjentów).
EnglishMetastatic breast carcinoma, ovarian cancer and non-small cell lung carcinoma:
Rak piersi z przerzutami, rak jajnika z przerzutami i niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami:
EnglishAfter this, the dose may be adjusted for the individual patient, based upon their ovarian response.
Po tym okresie dawkę można dobrać indywidualnie w zależności od reakcji jajników.
EnglishThromboembolism, usually associated with severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
Powikłania zakrzepowo - zatorowe zwykle towarzyszące ciężkiemu OHSS
EnglishThe diagnosis of ovarian hyperstimulation may be confirmed by ultrasound examination.
Rozpoznanie hiperstymulacji jajników można potwierdzić przy pomocy badania ultrasonograficznego.
EnglishWe have more trials planned for lung cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer and breast cancer.
W planach mamy więcej badań nad nowotworem płuc, trzustki, jajnika oraz rakiem piersi.
EnglishThis can lead to the so called ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) (see 4.
Ovarian Hyperstimulation Syndrome - OHSS) (patrz punkt 4:
EnglishThe impact of these changes on ovarian ovulatory activity is unknown.
Nie jest znany wpływ tych zmian na aktywność owulacyjną jajników.
EnglishTo minimise the risk of multiple pregnancy, careful monitoring of ovarian response is recommended.
Aby zminimalizować ryzyko ciąży mnogiej, należy dokładnie monitorować odpowiedź jajników.
EnglishThe dosage should, therefore, be adjusted individually depending on the ovarian response.
W związku z tym dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od uzyskanej reakcji jajników.
EnglishIn women undergoing ovarian stimulation the duration of action of cetrorelix is dose dependent.
U pacjentek poddanych stymulacji jajników czas działania cetroreliksu jest zależny od dawki.
EnglishIn fact, one in 70 women will be diagnosed with ovarian cancer.
W rzeczywistości, u 1 z 70 kobiet zostanie zdiagnozowany rak jajnika .
EnglishShe comes back three years later at age 42 with more ovarian cancer, more chemotherapy.
Wraca trzy lata później w wieku 42 lat z bardziej zaawansowanym rakiem jajnika, więcej chemioterapii.