"outwards" Polnisch Übersetzung

EN

"outwards" auf Polnisch

EN outwards
volume_up
{Adverb}

outwards (auch: out, outside, outwardly, outward)
It is now time for the EU to look outwards and forwards.
Teraz jest pora na to, by UE patrzyła na zewnątrz i w przyszłość.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
Awaria jądrowa nie jest zdarzeniem linearnym; skutki są odczuwalne na zewnątrz, jak na przykład promieniowanie radioaktywne, które nadal dostaje się do morza.

Synonyme (Englisch) für "outwards":

outwards
English
outward

Beispielsätze für "outwards" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMembership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.
Członkostwo w Unii poszerzyło nasze horyzonty i dodało odwagi, by spojrzeć poza własne granice.
EnglishIt concerns the ambition of looking outwards to create open markets at a time when protectionism is rearing its ugly head.
Dotyczy zamiaru utworzenia otwartych rynków w czasach, gdy znowu powraca protekcjonizm.
EnglishNow, though, we need to open a new chapter, a chapter of looking outwards, of rising to the challenges of globalisation.
Teraz jednak musimy otworzyć nowy rozdział, rozdział otwarcia na świat i podejmowania wyzwań globalizacji.
EnglishIt is very important that this programme can be extended outwards, and now Switzerland is to participate.
To bardzo ważne, aby można było zacząć realizować ten program także i poza granicami Unii - i teraz weźmie w nim udział Szwajcaria.
EnglishI do support, like others, a strong outwards-looking EU that is capable of acting shoulder to shoulder, as an equal partner, with the US.
Podobnie jak inni, popieram szeroko otwartą UE, zdolną działać ramię w ramię z USA, jak równy partner.
EnglishTherefore, I would ask you to look outwards and to include this aspect, too, in the EU 2020 strategy, as that is the only thing that can save us.
W związku z tym chciałbym prosić pana o wyjrzenie poza utarte granice i o uwzględnienie tego aspektu w strategii "UE 2020”, ponieważ tylko to może nas uratować.
EnglishTOVIAZ 8 mg prolonged-release tablets are blue, oval, curved outwards on both sides, film-coated tablets, and engraved on one side with the letters ‘FT’.
Lek TOVIAZ 8 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu to niebieskie, owalne, dwustronnie wypukłe, powlekane tabletki mające na jednej stronie wytłoczone litery „ FT ”.
EnglishTOVIAZ 4 mg prolonged-release tablets are light blue, oval, curved outwards on both sides, film- coated tablets, and engraved on one side with the letters ‘FS’.
Lek TOVIAZ 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu to jasnoniebieskie, owalne, dwustronnie wypukłe, powlekane tabletki mające na jednej stronie wytłoczone litery „ FS ”.