"outskirts" Polnisch Übersetzung

EN

"outskirts" auf Polnisch

EN

outskirts {Plural}

volume_up
outskirts (auch: suburbia, purlieu)
Around 20 000 people living in the outskirts of Harare have been threatened with forced eviction.
Około 20 tysiącom osób mieszkających na peryferiach Harare grozi przymusowa eksmisja.
Worse still, in August, armed police officers - I did indeed say police officers - came and set fire to the shelters of some 250 displaced persons who had set up home on the outskirts of Harare.
Co gorsza, w sierpniu uzbrojeni policjanci - i celowo używam tutaj słowa "policjanci” - podpalili schronienie 250 osób wysiedlonych, które przeniosły się na peryferie Harare.
The location may be in the centre of a city or on the outskirts, or even somewhere completely outside built-up areas.
Może chodzić o centrum miasta lub jego przedmieścia, a nawet o obszar położony zupełnie poza terenem zabudowanym.
outskirts (auch: fringes)

Beispielsätze für "outskirts" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA large part of them live in settlements on the outskirts of Rome, Turin, Milan and Naples.
Znacząca część z nich mieszka na przedmieściach Rzymu, Turynu, Mediolanu i Neapolu.
EnglishAround 20 000 people living in the outskirts of Harare have been threatened with forced eviction.
Około 20 tysiącom osób mieszkających na peryferiach Harare grozi przymusowa eksmisja.
EnglishI know such tobacco farms in Poland, but we find them here too, on the outskirts of Strasbourg.
Znam takie gospodarstwa w Polsce, ale także tu, blisko pod Strasburgiem prowadzą je rolnicy francuscy.
EnglishLo, these are but the outskirts of his ways: And how small a whisper do we hear of him!
Oto teć są tylko części dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, cośmy słyszeli o nim, a grzmot wielkiej możności jego któż zrozumie?!
EnglishThat is the situation in a distant country court on the outskirts of Europe, where the big landlord esquire cannot be sentenced in any case - but she can.
Tak wygląda sytuacja w odległym sądzie kraju położonego na obrzeżach Europy, gdzie wielmożny dziedzic w żadnym wypadku nie może zostać skazany, ale ona może.
EnglishIt's about a little boy whose father was a history buff and who used to take him by the hand to visit the ruins of an ancient metropolis on the outskirts of their camp.
Opowiada ona o małym chłopcu, którego ojciec był entuzjastą historycznym i który brał chłopca za rękę, żeby pokazać mu ruiny starożytnej metropolii leżącej na skraju ich obozu.