"outrageous" Polnisch Übersetzung

EN

"outrageous" auf Polnisch

EN outrageous
volume_up
{Adjektiv}

outrageous (auch: execrable, scandalous, unconscionable)
(DE) Mr President, Mr Martin has just addressed me in a most outrageous way.
Przed chwilą pan poseł Martin skierował do mnie swoją wypowiedź w sposób najbardziej skandaliczny z możliwych.
This is outrageous, scandalous and shameful.
To oburzające, skandaliczne i haniebne.
To me, ladies and gentlemen, this represents an outrageous double standard.
Dla mnie, Panie i Panowie, to nic innego jak skandaliczne podwójne standardy.
outrageous
Mr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Pan poseł Gollnisch publicznie poparł oburzający komunikat prasowy, w którym muzułmanów zrównano z bandytami.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
For example, it is outrageous that there is no clear limit on data retention periods.
Oburzające jest na przykład to, że nie ma wyraźnego ograniczenia długości okresów przechowywania danych.
outrageous (auch: staggering, stupefying)
volume_up
szokujący {Adj. m.}
In 1967, the WHO embarked on what was an outrageous program to eradicate a disease.
., WHO rozpoczęła szokujący program zwalczenia choroby.
It is also 'thanks' to the European Union's outrageous passive stance that 16 opposition activists have been held in custody for months on suspicion of a 'terrorist act'.
To także "dzięki” szokująco pasywnej postawie Unii Europejskiej miesiącami przetrzymuje się w areszcie 16 opozycyjnych aktywistów podejrzewanych o "działania terrorystyczne”.
outrageous (auch: extravagant, fancy, flamboyant)
And this is the outrageous and beautiful flower of the mangrove palm.
A to ekstrawagancki kwiat nipy krzewinkowej.
But you don't have to be Ozzie Osborne -- you don't have to be super-outrageous to do this.
Wcale nie musisz byc jak Ozzi Osborne nie musisz być ekstrawagancki by to robić.

Synonyme (Englisch) für "outrageous":

outrageous

Beispielsätze für "outrageous" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Bulwersujące jest, że właśnie tutaj czyni się wysiłki, aby zatuszować sprawę.
EnglishTo me, ladies and gentlemen, this represents an outrageous double standard.
Dla mnie, Panie i Panowie, to nic innego jak skandaliczne podwójne standardy.
EnglishIt is simply outrageous that people cannot get to know their own past.
To po prostu oburzające, że ludzie nie mogą poznać swojej przeszłości.
EnglishWe've done a lot of outrageous things in our lives, and we said, okay, local, what does "local" mean?
Robimy dużo szalonych rzeczy w życiu, i chcemy działać lokalnie. ~~~ Czyli co?
EnglishIt is simply outrageous and we find it totally unacceptable.
Jest to po prostu skandal i uważamy to za rzecz absolutnie nie do przyjęcia.
EnglishThis is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
EnglishFor example, it is outrageous that there is no clear limit on data retention periods.
Oburzające jest na przykład to, że nie ma wyraźnego ograniczenia długości okresów przechowywania danych.
EnglishWhat you knew is, you paid three dollars in the past; 25 is outrageous.
wiecie że w przeszłości płaciliście 3$, więc 25$ to skandal.
EnglishHe is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
Jest on samozwańczym mediatorem w tym oburzającym podstępie.
EnglishI think the accusations that you have made against him here are outrageous.
Uważam, że stawiane mu tutaj oskarżenia są oburzające.
EnglishIt is outrageous that the Commission and the Council should fail to remind Turkey of its responsibilities.
To oburzające, że Komisja i Rada nie przypominają Turcji o jej obowiązkach.
EnglishSome outrageous decisions have been made within the EU institutions.
W ramach instytucji UE podjęto kilka skandalicznych decyzji.
EnglishIt is outrageous for them to be imposed on us by a court.
Narzucanie nam stanowiska przez sąd jest posunięciem oburzającym.
EnglishIt is outrageous and despicable that this Parliament should take this terrible Council seriously.
To oburzające i podłe, że ten Parlament musi traktować tę straszliwą radę poważnie. Panie przewodniczący!
EnglishHowever, the executions in Yemen referred to in our resolution are especially outrageous as juveniles are involved.
Egzekucje w Jemenie są jednak wyjątkowo niedopuszczalne, ponieważ dotyczą młodocianych.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Przychodzą do poradni z powodu ciosów rozgniewanego losu.
EnglishHer outrageous sentence of 11 years' imprisonment for doing her job is an insult to humanity.
Jej kara pozbawienia wolności na 11 lat za wykonywanie zawodu jest oburzająca i stanowi zniewagę dla ludzkości.
EnglishIt is outrageous that the same hard-working countries should again and again be required to pay for the mistakes of others.
Skandalem jest, że te same pracowite kraje muszą nieustannie płacić za błędy innych.
EnglishThe outrageous thing is that even the Minister for Education gave his full support to this view in parliament.
Jest rzeczą oburzającą, że nawet minister edukacji w pełni poparł to stanowisko na forum parlamentu.