"outpost" Polnisch Übersetzung

EN

"outpost" auf Polnisch

EN outpost
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

outpost (auch: agency, trading post)
outpost (auch: post, station, checkpoint)

2. Im übertragenen Sinne

outpost
volume_up
przedmurze {n} [übertr.]

Synonyme (Englisch) für "outpost":

outpost

Beispielsätze für "outpost" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOne of the things that enabled Australia to survive in this remote outpost of European civilization for 250 years has been their British identity.
Jednym z czynników przetrwania Australii w oddalonym przyczółku europejskiej cywilizacji przez 250 lat było utożsamianie z Anglią.
EnglishRomania represents the eastern outpost of the European Union and is the state in charge of the management of one of the widest external land borders of the Union.
Rumunia reprezentuje wschodni kraniec Unii Europejskiej i jest krajem, który zarządza jedną z najdłuższych zewnętrznych granic Unii.
EnglishSecondly, it was announced in February that Frontex is to create its first outpost in Piraeus, in order to strengthen its presence in the Aegean.
Po drugie, w lutym ogłoszono, że agencja Frontex założy swoją pierwszą placówkę w Pireusie, w celu wzmocnienia swojej obecności w regionie Morza Egejskiego.
EnglishThe Arctic is being transformed from an outpost to the centre of interest of countries seeking new shipping routes, endless sources of natural wealth and stocks of fish.
Arktyka z peryferium przeistacza się w centrum zainteresowania państw szukających nowych szlaków żeglugowych, niewyczerpanych źródeł bogactw naturalnych oraz zasobów ryb.
EnglishIndeed, the WikiLeaks telegrams highlight that, unfortunately, Romania has become a fourth-hand outpost of the CIA, which is demonising Stalin, but using his methods.
W telegramach WikiLeaks jest mowa o tym bardzo wyraźnie, ale niestety Rumunia stała się czwartym bastionem CIA, w którym demonizuje się Stalina, ale stosuje się jego metody.