"outlook" Polnisch Übersetzung

EN

"outlook" auf Polnisch

EN outlook
volume_up
{Substantiv}

Overall, the economic situation and outlook remain unusually uncertain.
Ogólnie sytuację gospodarczą i perspektywy gospodarcze cechuje obecnie wyjątkowa niepewność.
Risks to the outlook for price developments remain on the upside.
Perspektywy rozwoju sytuacji cenowej obciążone są w dalszym ciągu ryzykiem wzrostu cen.
I want to carry on and briefly examine the outlook.
Kontynuując, chciałbym nakreślić perspektywy.
outlook (auch: aspect, scenery, sight, view)
outlook (auch: views)
volume_up
widoki {f Pl}
outlook (auch: belief, opinion, perception, view)
I voted in favour of the European Parliament resolution which welcomes Ukraine's European outlook.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której poparto europejski pogląd na Ukrainę.

Synonyme (Englisch) für "outlook":

outlook

Beispielsätze für "outlook" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou can import vCard files from applications like Outlook and Mac Address Book.
Możesz importować pliki vCard z innych aplikacji, takich jak Outlook i Mac Address Book.
EnglishLet me say just a word on the outlook for EMU during challenging times.
Chciałbym powiedzieć tylko słowo na temat perspektyw dla UGW w tych trudnych czasach.
EnglishThe Governing Council continues to view the risks to this outlook as broadly balanced.
W opinii Rady Prezesów zagrożenia dla przedstawionego scenariusza ogólnie się równoważą.
EnglishThis outlook is also reflected in the new Eurosystem staff macroeconomic projections.
Ocenę taką przedstawiają również nowe projekcje ekspertów Eurosystemu.
EnglishI've invented this brilliant new program that is much, much better than Microsoft Outlook."
Wymyśliłem nowy, genialny program, o niebo lepszy od Outlooka Microsoftu".
EnglishWith regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
Odnośnie do przepustowości portów lotniczych, jasne jest, że potrzebujemy globalnego podejścia.
EnglishYour culture of tolerance and your global outlook represent an opportunity in today's world.
Wasza kultura tolerancji i otwartość na cały świat stanowią w dzisiejszym świecie szansę.
EnglishAvailable forecasts from international organisations broadly confirm this outlook.
Dostępne prognozy instytucji międzynarodowych zasadniczo potwierdzają taki obraz przyszłej sytuacji.
Englishconsultations on euro area policies or discussions on the world economic outlook.
Introduction Payments & securities Introduction Euro Wprowadzenie Statistics Introduction ECB Home
EnglishAt the same time, the uncertainty surrounding this outlook remains higher than usual.
Jednocześnie poziom niepewności związanej z przedstawionym scenariuszem jest nadal wyższy niż zazwyczaj.
English. - Mr President, Europe's economic outlook today is quite dualistic.
komisarz - Panie Przewodniczący! Obecna sytuacja gospodarcza w Europie ma charakter dualistyczny.
EnglishRisks to the growth outlook remain on the downside, while risks to the inflation outlook are on the upside.
Zagrożenia perspektyw wzrostowych maleją, podczas gdy rośnie ryzyko wzrostu inflacji.
EnglishIn addition, risks to the outlook for price developments remain clearly on the upside.
Nadal wyraźnie przeważają czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do wzrostu cen powyżej tego scenariusza.
EnglishRisks to the outlook for price developments are broadly balanced.
Czynniki mogące spowodować, że inflacja odbiegnie od powyższych projekcji, są ogólnie zrównoważone.
EnglishWe need an innovative political outlook to address them.
Potrzebujemy innowacyjnego podejścia politycznego, aby się nimi zająć.
EnglishRisks to this outlook remain broadly balanced.
Bilans zagrożeń związanych z tym scenariuszem jest nadal zasadniczo zrównoważony.
EnglishLet us adopt a realistic outlook and choose the third way.
Przyjmijmy realistyczną perspektywę i wybierzmy wyjście trzecie.
EnglishOn balance, risks to the outlook for growth are judged to lie on the downside.
Ocenia się, że bilans czynników ryzyka związanych ze wzrostem gospodarczym przechyla się na stronę jego spowolnienia.
EnglishRisks to the outlook for price stability remain clearly on the upside.
Wyraźnie przeważają czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do wzrostu cen powyżej przedstawionego scenariusza.
EnglishThe risks surrounding the economic outlook for the euro area continue to be on the downside.
Wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki ujemne.