"out" Polnisch Übersetzung

EN

"out" auf Polnisch

volume_up
out {Subst.}
PL
volume_up
out {Adv.}
PL
volume_up
out {Interj.}
PL

EN out
volume_up
{Substantiv}

1. Sport

out

Beispielsätze für "out" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
EnglishBut Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
EnglishThe European Parliament, as the champion of human rights, spoke out immediately.
Parlament Europejski, jako orędownik praw człowieka, wypowiedział się natychmiast.
EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
Englishout of 101 (16 %) with a titre > 5 BU and 16 out of 101 (16 %) with a titre ≤ 5 BU.
spośród 101 (16 %) o mianie > 5 j. B. i 16 spośród 101 (16 %) o mianie ≤ 5 j. B.
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Panie przewodniczący! Nie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Dlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishAnd out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
EnglishRecently, I've also made some rather highbrow baroque borders out of lowbrow pasta.
Niedawno zrobiłam również wysokich lotów barokowe ramki z prymitywnego makaronu.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.