EN

onto {Präposition}

volume_up
onto (auch: at, for, on, upon, on (a surface))
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.

Beispielsätze für "onto" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Panie przewodniczący Barroso, rolą komisarza nie jest dolewanie oliwy do ognia.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.
English(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.
(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.
EnglishF Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
EnglishAnd as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.
Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.
EnglishYour attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.
Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.
EnglishThis is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
EnglishYou start getting this organic agriculture; you start putting machinery onto this stuff.
Rozpoczęliśmy to rolnictwo naturalne; zaczęliśmy wykorzystywać maszyny na polach.
EnglishTherefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
EnglishIt was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Teraz chciałbym przejść do zmiany z modelu liniowego do modelu zamkniętej pętli.
EnglishThen I had video projectors that were projecting intermittently onto the spheres.
Chciałem wyizolować namacalny element rzeźby i wdrożyć go do swoistego systemu łączności.
EnglishPlace the tip of the syringe on the skin and empty the contents directly onto the skin.
Przytknij wylot strzykawki do skóry i opróżnij jej zawartość bezpośrednio na skórę.
Englishcontents of the tube are squeezed onto the skin after parting the fur between the shoulder
Zawartość tubki wyciska się na skórę po rozgarnięciu sierści pomiędzy łopatkami.
EnglishThen we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
EnglishThis demands the emergence onto the market of many new, active businesses.
Wymaga to pojawienia się na rynku wielu nowych, aktywnych przedsiębiorstw.
EnglishOne was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
EnglishPut the tablet into the barrel Put the plunger back onto the syringe For the 15 mg tablet:
Ostrożnie wstrząsać strzykawką przez 10- 20 s do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
English. ~~~ So it holds onto the very last point.
Rejestrują ostatnie miejsce, w którym miałem zasięg i to tam urywa się ślad.
EnglishThe film, without his permission or even knowledge at first, found its way onto the Internet.
Film, bez jego pozwolenia, a wcześniej nawet wiedzy, znalazł się w Internecie.
Lerne weitere Wörter