"on a monthly basis" Polnisch Übersetzung

EN

"on a monthly basis" auf Polnisch

EN on a monthly basis
volume_up

on a monthly basis (auch: every month)
Therefore, the European System of Central Banks and the European Statistical System should, if necessary, collect data on a monthly basis.
W związku z tym Europejski System Banków Centralnych i Europejski System Statystyczny powinny, w razie potrzeby, zbierać dane co miesiąc.

Ähnliche Übersetzungen für "on a monthly basis" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
a Artikel
monthly Substantiv
monthly Adjektiv
monthly Adverb
month Substantiv
Polish
basis Substantiv

Beispielsätze für "on a monthly basis" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAfterwards, your doctor will monitor your vision on a monthly basis.
Następnie lekarz będzie kontrolował wzrok pacjenta w odstępach comiesięcznych.
EnglishThe MAH will submit PSURs on 6 monthly basis until otherwise specified.
Podmiot odpowiedzialny (MAH) przedkłada raporty PSUR co 6 miesięcy, chyba że zostanie to wyznaczone inaczej.