"on a holiday" Polnisch Übersetzung

EN

"on a holiday" auf Polnisch

EN on a holiday
volume_up

on a holiday (auch: on leave, on holiday)
Their work is hard, and they do not always have the opportunity to take a holiday, for example.
Ich praca jest ciężka, a nie zawsze mają możliwość wypoczynku np. na urlopie.
on a holiday (auch: on holiday)

Ähnliche Übersetzungen für "on a holiday" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
a Artikel
holiday Substantiv
holiday Adjektiv
to holiday Substantiv

Beispielsätze für "on a holiday" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is not time off, it is not holiday; this is work that people are doing.
To nie czas wolny, to nie wakacje; ludzie w tym czasie wykonują konkretną pracę.
EnglishHans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu.
English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
na piśmie. - (DE) Jeszcze niedawno Kenia była wakacyjnym rajem dla wielu ludzi.
EnglishThe directive sets out a legal framework for long-term holiday products.
Dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące długoterminowych produktów wakacyjnych.
EnglishLast year it actually conducted the Roanoke Symphony Orchestra for the holiday concert.
W zeszłym roku dyrygował orkiestrą Roanoke Symphony, podczas świątecznego koncertu.
EnglishI loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
Uwielbiałem oglądać samoloty zataczające koła nad naszym domkiem wypoczynkowym na wsi.
EnglishOur own European compatriots do not want to holiday in Europe if they are disabled.
Nasi europejscy współziomkowie nie chcą spędzać wakacji w Europie, jeśli są niepełnosprawni.
EnglishHe has not taken any holiday, he has been at work since the start of his Presidency.
Nie wykorzystywał urlopu, był w pracy od samego początku prezydencji.
EnglishHenrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.
Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.
EnglishAustria, the country that is also your holiday destination, will give you the help you need.
Austria, cel Pana wyjazdów wypoczynkowych, udzieli Panu potrzebnej pomocy.
EnglishThis is good news for Czech consumers wanting to go on holiday.
Są to dobre wiadomości dla czeskich konsumentów pragnących wybrać się na wakacje.
EnglishI went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Z aukcji dot-com w Holiday Inn w Palo Alto przywiozłem 11 G4 za jednym zamachem.
EnglishNow they want to have a holiday on a very remote destination and they want to fly.
Chcą wyjeżdżać na wakacje w odległe miejsca i chcą latać.
EnglishThe right of workers to rest and a holiday has been turned into a commodity to enrich capital.
Prawo pracowników do odpoczynku i wakacji przemieniło się w towar mający wzbogacić kapitał.
EnglishA constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country.
Niedawno jeden z mieszkańców mojego okręgu wyborczego wrócił z wakacji w innym państwie członkowskim UE.
EnglishSurveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Badania pokazują, że napływ turystów jest większy podczas okresu wakacyjnego i w czasie weekendów.
EnglishIf you have a complaint, first contact the airline or organiser of the package holiday.
Skargi należy kierować przede wszystkim do linii lotniczych lub do organizatora wyjazdu zorganizowanego.
EnglishWhy could we not initiate a 'regulation holiday' for SMEs during the current global crisis?
Dlaczego w czasie obecnego światowego kryzysu nie moglibyśmy wprowadzić "wakacji od przepisów” dla MŚP?
EnglishMember States shall endeavour to maintain the existing equivalence between paid holiday schemes.
Państwa Członkowskie dokładają starań, aby utrzymać istniejącą równowagę systemów płatnych urlopów.
EnglishThese changes have resulted in a decreasing number of consumers being protected when going on holiday.
Ta zmiana spowodowała, że coraz mniej konsumentów jest chronionych podczas wyjazdów wakacyjnych.