"on a final note" Polnisch Übersetzung

EN

"on a final note" auf Polnisch

EN on a final note
volume_up
[Beispiel]

Beispielsätze für "on a final note" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn a final note, Mr President: we must never compromise on safety issues.
Podsumowując, Panie Przewodniczący: nigdy nie możemy zaakceptować kompromisów w kwestiach bezpieczeństwa.
EnglishOn a final note, I hope that this debate will give us some answers, at least to these two questions.
Kończąc, wyrażam nadzieję, że ta debata przyniesie pewne odpowiedzi, przynajmniej na te dwa pytania.
EnglishSo I'm going to leave you with a final note about the complexity of the brain and how much more we have to go.
Pożegnam was ostatnią uwagą odnoście do złożoności mózgu i tego, co jeszcze jest do zrobienia.
EnglishOn a final note, Moldova's citizens require visas.
Kończąc dodam, że obywatele Mołdawii potrzebują wiz.
EnglishBut I think the final note really is that we can do it.
Ale naprawdę wierzę, że możemy działać.
EnglishOn a final note, I would like to reiterate the call expressed in the draft resolution we will be voting on tomorrow.
Chciałabym na koniec przypomnieć apel wystosowany w projekcie rezolucji, nad przyjęciem której będziemy jutro głosować.
EnglishAs a final note, the Commission fully acknowledged that any financial assistance programme naturally has social consequences.
Na koniec, Komisja jest w pełni świadoma, że wszelkie programy pomocy finansowej w sposób naturalny niosą konsekwencje społeczne.
EnglishA final note.