"on a drip" Polnisch Übersetzung

EN

"on a drip" auf Polnisch

EN on a drip
volume_up

1. Medizin, Britisches Englisch

on a drip (auch: on an IV)
The hospital put him on a water drip for three days.
Przez 3 dni leżał w szpitalu pod kroplówką z wodą.

Ähnliche Übersetzungen für "on a drip" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
a Artikel
drip Substantiv
to drip Verb

Beispielsätze für "on a drip" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Englishintravenous infusion into one of your veins (this is sometimes known as a “drip”)
pacjenta w postaci powolnego wlewu dożylnego trwającego godzinę lub cztery godziny.
EnglishCaelyx will be given to you by your doctor in a drip (infusion) into a vein.
Lek Caelyx będzie podawany przez lekarza w postaci dożylnego wlewu (kroplówki).
EnglishRatiograstim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Ratiograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishTevagrastim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Tevagrastim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishTygacil is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
Tygacil ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
EnglishEXULETT is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
EXULETT ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
EnglishRemicade is given by intravenous infusion (drip into a vein) over 2 hours.
Preparat Remicade podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) przez 2 godziny.
EnglishIt is given as a drip into a vein (by intravenous infusion), usually in your arm.
Podaje się go w kroplówce do żyły (w infuzji dożylnej), zwykle w ramię.
EnglishMyozyme is a powder to be made up into a solution for infusion (drip into a vein).
Myozyme jest proszkiem, z którego przygotowuje się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishBiograstim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Biograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishOn the matter itself, the European motor industry is not on a medical drip.
Wracając do meritum, europejski przemysł samochodowy nie jest na kroplówce.
EnglishVectibix is a concentrate that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
Vectibix jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishECALTA should be given to you once a day, by slow infusion (a drip) into your vein.
Lek ECALTA powinien być podawany raz dziennie, w powolnym wlewie dożylnym (kropelkowym).
EnglishFilgrastim ratiopharm is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Filgrastim ratiopharm to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishThe intravenous infusion (“ drip”) will be given over approximately 90 minutes.
Lek podaje się w dożylnej infuzji („ kroplówka ”) trwającej 90 minut.
EnglishI want to share one story about an innovation called drip irrigation.
Pragnę podzielić się z Wami historią o innowacji zwanej nawadnianiem kroplowym.
EnglishAlimta is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
Preparat Alimta ma postać proszku do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego (kroplówki).
Englishmg), as a syrup (15 mg/ ml) and as a solution for infusion (drip into a vein, 10 mg/ ml).
mg), syropu (15 mg/ ml) oraz roztworu do wstrzykiwań (do wlewów dożylnych 10 mg/ ml).
EnglishErbitux is usually infused into a vein (given as a drip) once a week.
Erbitux jest zwykle podawany we wlewie dożylnym (w kroplówce) raz w tygodniu.
EnglishErbitux may be administered via a gravity drip, an infusion pump or a syringe pump.
Erbitux można podawać za pomocą wlewu kroplowego, pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej.