"month" Polnisch Übersetzung

EN

"month" auf Polnisch

volume_up
month {Subst.}

EN month
volume_up
{Substantiv}

month (auch: moon)
The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.
Retacrit therapy should continue until one month after the end of chemotherapy.
Leczenie lekiem Retacrit należy kontynuować przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.
Retacrit therapy should continue until one month after the end of chemotherapy.
Leczenie produktem Retacrit należy kontynuować przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.

Synonyme (Englisch) für "month":

month

Beispielsätze für "month" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
Wybuchł ponownie w czerwcu 2008 roku, a od początku tego miesiąca przybrał na sile.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
Englished each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
EnglishThis package corresponds to the patient needs for the first month of therapy.
Opakowanie zawiera dawkę wymaganą dla pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
EnglishAfter the first opening of the bottle, the product should be used within 1 month.
Produkt należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego otwarcia butelki.
EnglishThe Slovene Parliament will take a decision on ratification by the end of this month.
Parlament słoweński podejmie decyzję o ratyfikacji pod koniec bieżącego miesiąca.
English EMEA 2005 The dose may be increased to 8 mg once daily after one month of treatment.
EMEA 2005 Po miesiącu leczenia dawkę leku można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
EnglishDoors open to the three-month international exhibition 'Expo Zaragoza' in Spain.
W Saragossie (Hiszpania) otwarto trzymiesięczną wystawę międzynarodową „Expo Zaragoza".
EnglishLarger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
EnglishPrometax oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.
Prometax roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.
EnglishThe Kaplan-Meier estimate for survival after 36-month follow-up is 68 %.
Estymator Kaplana- Meiera dla przeżycia po 36 miesiącach obserwacji wynosi 68 %.
EnglishAnd he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.
I przyszedł do Jeruzalemu miesiąca piątego; tenci był rok siódmy króla Daryjusza.
EnglishIreland takes over the six-month rotating presidency of the Council of the EU.
Irlandia przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.
EnglishAn 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
18-miesięczny okres przetwarzania wniosków nie jest właściwy w XXI wieku.
EnglishI am not going to repeat them as we spoke about them together, in this House, last month.
Nie powtórzę ich teraz, ponieważ omawialiśmy je w tej Izbie w ubiegłym miesiącu.
EnglishThe response rates at month 6 were comparable to the 3-month results. ro
Częstości odpowiedzi po 6 miesiącach były porównywalne do wyników po 3 miesiącach.
EnglishI shall mention three such decisions that were taken this month alone.
Chciałbym tu odnieść się do trzech takich decyzji, które podjęto w tym miesiącu.
EnglishSuch a request must be made within one month from the date of such determination.
Wniosek musi być złożony w terminie miesiąca od daty tego stwierdzenia.
EnglishThey did much to undermine Mr Solana's carefully crafted words the previous month.
W ubiegłym miesiącu zrobili oni wiele, aby podważyć ostrożnie dobrane słowa pana Solany.
Englishif you are pregnant ORACEA should not be used from the 4th month of because it may harm
jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 4. miesiąca, nie powinna stosować leku ORACEA,