"to make with" Polnisch Übersetzung

EN

"to make with" auf Polnisch

volume_up
make {Subst.}
PL
EN

to make with {Verb}

volume_up
1. Amerikanisches Englisch, Umgangssprache
to make with (auch: to achieve, to act, to do, to make)
volume_up
robić {imperf. Vb.}
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.
Mógłbyś robić mapy Toronto." "Nie, ja chcę robić mapy planet".
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle.
Your doctor will make sure you have a blood test and will advise whether or not to continue with Cubicin.
Lekarz zadba o wykonanie badania krwi i zdecyduje, czy można kontynuować stosowanie leku Cubicin.
With regard to structural reforms, it is important that governments continue their efforts to make progress.
W kwestii reform strukturalnych w celu osiągnięcia postępów rządy powinny kontynuować dotychczasowe działania.

Beispielsätze für "to make with" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
EnglishAerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAzomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishDirectly below it is where the neck of the ampoule has been treated to make it
Bezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThere is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Usługi obsługi naziemnej mają kluczowy wkład w bezpieczeństwo i ochronę lotnictwa.
English. - (DE) The Lisbon Treaty will make a militaristic Europe possible.
na piśmie. - (DE) Traktat lizboński umożliwi powstanie militarystycznej Europy.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.