EN

landmarks {Plural}

volume_up
Secondly, the European Union's policy landmarks on the death penalty and their implementation.
Po drugie punkty orientacyjne polityki Unii Europejskiej w sprawie kary śmierci oraz ich wdrożenie.
The key explains the national symbols, landmarks and personalities depicted in the booklet.
Legenda objaśnia symbole narodowe, charakterystyczne obiekty i osobistości przedstawione w broszurze.

Synonyme (Englisch) für "landmark":

landmark

Beispielsätze für "landmarks" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere are that remove the landmarks; They violently take away flocks, and feed them.
Niezbożni granice przenoszą, trzody zabierają i pasą.
EnglishThe declaration of the end of the war on terror was one of the first landmarks by President Obama.
Deklaracja zakończenia wojny z terroryzmem była jednym z pierwszych punktów wyznaczonych przez prezydenta Obamę.
EnglishThe signing of the Lisbon Treaty and the EU-Africa summit will take their place as landmarks in European history.
Podpisanie traktatu lizbońskiego oraz szczyt UE-Afryka będą wydarzeniami przełomowymi w historii Europy.
EnglishStabilising inter-ethnic relations, financial reforms and a successful fight against organised crime and corruption are just some landmarks of this progress.
Niektórymi wyznacznikami tego postępu jest ustabilizowanie stosunków międzyetnicznych, reforma finansów oraz skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji.