"landing page" Polnisch Übersetzung

EN

"landing page" auf Polnisch

EN landing page
volume_up
{Substantiv}

landing page
volume_up
strona startowa {f} (wstęp)
landing page
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
For example, if your landing page happens to contain malware (like a virus), that's a pretty bad landing page.
Jeśli na przykład strona docelowa zawiera złośliwe oprogramowanie (takie jak wirus), jest to bardzo zła sytuacja.
Instead, you'll see "Not applicable" as your landing page quality status, and any keywords or ads pointing to that website will get a "Site suspended" status.
Strona docelowa otrzymuje stan „Nie dotyczy”, a wszystkie słowa kluczowe i reklamy kierujące na nią użytkowników zostaną oznaczone stanem „Witryna zawieszona”.

Ähnliche Übersetzungen für "landing page" auf Polnisch

landing Substantiv
to land Verb
land Substantiv
page Substantiv
to page Verb

Beispielsätze für "landing page" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
EnglishWhen you open the Google Docs app on your Android phone, you’ll see a landing page:
Gdy otworzysz aplikację Dokumenty Google na telefonie z Androidem, zobaczysz stronę docelową:.
EnglishYou should also review our mobile landing page best practices.
Zapoznaj się również ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi strony docelowej dla komórek.
English(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
(Pociąga to za sobą podwyższenie CPC dla każdej strony docelowej, do której dostęp jest blokowany).
EnglishThe relevance of your landing page is an important part of the AdWords quality review process.
Ocena trafności Twojej strony docelowej to ważna część procesu oceny jakości w programie AdWords.
EnglishUnlike Quality Score, we don't give you a specific number that shows your landing page quality.
W przeciwieństwie do Wyniku Jakości nie podajemy konkretnego wskaźnika jakości strony docelowej.
EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Poniżej znajdziesz listę kilku rzeczy, o których warto pamiętać podczas tworzenia strony docelowej.
EnglishIf your site uses redirects, the redirecting page becomes the landing page's referrer.
Jeśli w witrynie stosowane są przekierowania, strona przekierowująca staje się źródłem odesłania do strony docelowej.
EnglishYour landing page quality affects not only your Quality Score, but also your advertising costs and ad position.
Jakość strony docelowej wpływa nie tylko na Wynik Jakości, ale także na koszty reklamy i jej pozycję.
EnglishMany things can affect your landing page quality.
Na jakość strony docelowej może wpływać wiele czynników.
EnglishIf you're trying to improve your landing page quality, it might be time to give your landing pages a tune-up.
Jeśli zastanawiasz się nad poprawieniem jakości strony docelowej, może warto rozważyć jej przeprojektowanie.
EnglishA good landing page experience can help you gain the trust of your customers and keep them coming back to your site.
Dzięki dobrej stronie docelowej możesz zdobyć zaufanie klientów, którzy będą wracać do Twojej witryny.
EnglishSite policies refer to the advertising policies that we use to evaluate your landing page (and overall website).
Zasady dotyczące witryn odnoszą się do zasad reklamowych, na podstawie których oceniamy strony docelowe (i całe witryny).
EnglishIf you've made significant changes to improve your landing page quality, it could lead to higher Quality Scores over time.
Wprowadzenie znaczących zmian poprawiających jakość strony docelowej może w dłuższej perspektywie poprawić Wynik Jakości.
EnglishWhen you open the Docs app on your Android phone, you’ll see a landing page with the following landing page and sorting options.
Gdy otworzysz aplikację Dokumenty na telefonie z Androidem, zobaczysz stronę docelową z poniższymi opcjami sortowania.
EnglishFor this reason, we recommend placing the Google Analytics tracking code on the redirecting page as well as on the landing page.
Z tego względu zalecamy umieszczenie kodu śledzenia Google Analytics na stronie przekierowującej oraz stronie docelowej.
EnglishTo create a Google Doc on your Android phone, click the Menu button in the top right of the app landing page and touch New.
Aby utworzyć Dokument Google na telefonie z Androidem, kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu strony docelowej aplikacji i wybierz Nowy.
EnglishFor a visit to be attributed to the correct source, the landing page for the visit must have the tracking code properly installed.
Aby odwiedziny zostały przypisane do właściwego źródła, kod śledzenia musi być poprawnie zainstalowany na stronie docelowej odwiedzin.
EnglishWhile you can exclude your site from review, this will provide us with little information about your landing page's quality and relevance.
Możesz zablokować sprawdzanie witryny, ale w ten sposób pozbawiasz nas informacji o jakości i trafności Twojej strony docelowej.
EnglishMake sure each product and landing page pair has its own ad group, and then set a unique maximum CPA bid for each ad group.
Sprawdź, czy wszystkie produkty i strony docelowe mają osobne grupy reklam i ustaw niepowtarzalne maksymalne stawki CPA dla poszczególnych grup reklam.