"lander" Polnisch Übersetzung

EN

"lander" auf Polnisch

volume_up
lander {Subst.}
volume_up
land {Subst.}

EN lander
volume_up
{Substantiv}

lander
The most impressive spaceship ever, I believe, was a Grumman Lunar Lander.
Uważam, że najbardziej imponującym statkiem kosmicznym wszech czasów był lądownik księżycowy Grummana.
We no longer need the heat shield to protect us from the force of atmospheric entry, so we jettison the heat shield, exposing for the first time our lander to the atmosphere of Mars.
Na tym etapie odrzucamy niepotrzebną osłonę ciepłochłonną, wystawiając lądownik na atmosferę Marsa.
We'll be coming in at 12,000 miles per hour, and in seven minutes we have to stop and touch the surface very softly so we don't break that lander.
W ciągu 7 minut lecący z prędkością 19 tyś km/h lądownik musi zahamować, żeby delikatnie osiąść na powierzchni. ~~~ musi zahamować, żeby delikatnie osiąść na powierzchni.

Beispielsätze für "lander" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGermany is unified, and the Länder of the former East Germany become part of the EU.
Zjednoczenie Niemiec; landy byłych Niemiec Wschodnich stają się częścią UE.
EnglishWe have examples set out in the Treaty when the eastern German Länder benefited from such aid.
Mamy przykłady zapisane w traktacie, kiedy z takiej pomocy korzystały wschodnie landy niemieckie.
EnglishIn Germany, a study has shown that, in some Länder, more than one cigarette in two has been smuggled.
Badania wykazują, że w niektórych krajach związkowych Niemiec więcej niż połowa papierosów pochodzi z przemytu.
EnglishThis is a Viking Lander photograph of the surface of Mars.
Zdjęcie z lądownika Viking, powierzchnia Marsa.
EnglishWe should draw attention to this important point when these matters are discussed at home in the German Länder.
Powinniśmy zwrócić uwagę na ten ważny punkt, kiedy te sprawy będą omawiane w kraju, w niemieckich landach.
EnglishI always thought the Member States were responsible for such matters; in my country, Germany, it is the Länder.
Zawsze myślałem, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za tę kwestie; w moim kraju, Niemczech, są to landy.
EnglishTake my own country, Germany, for example: the individual Federal Länder are currently transposing this directive.
Weźmy za przykład moją ojczyzną, Niemcy: poszczególne niemieckie landy pracują aktualnie nad transpozycją przedmiotowej dyrektywy.
EnglishAs you can imagine, it will be impossible to achieve the transposition on time, and I believe that the other Federal Länder are in a similar position.
Nietrudno przewidzieć, że dokonanie transpozycji w terminie będzie niemożliwe, i sądzę, że pozostałe landy są w podobnej sytuacji.
EnglishFor its part, the European Community contributed by extending economic and social cohesion policy, which MEPs know well, to the Eastern Länder.
Wkładem Wspólnoty Europejskiej było rozszerzenie gospodarczej i społecznej polityki spójności, o którym posłowie do PE doskonale wiedzą, na landy wschodnie.
EnglishThere was a minor sensation when the newcomer from the east was invited to the 1992 Berliner Theatertreffen with it, the only director from the new Federal Länder.
Pewną sensacją było zaproszenie na festiwal Berliner Theatertreffen 1992 tego właśnie spektaklu, którego reżyserem był przecież mało znany przybysz ze Wschodu.