"invert" Polnisch Übersetzung

EN

"invert" auf Polnisch

volume_up
invert {Subst.}

EN invert
volume_up
{Substantiv}

1. Psychologie

invert

Synonyme (Englisch) für "invert":

invert

Beispielsätze für "invert" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGently invert the infusion bag to obtain a homogeneous solution.
Następnie należy delikatnie obrócić worek w celu otrzymania jednorodnego roztworu.
EnglishTo mix the solution, gently invert the infusion bag to avoid foaming.
W celu wymieszania roztworu należy delikatnie obrócić worek do infuzji, unikając spienienia.
EnglishInvert the vial completely and slowly withdraw the entire contents of the suspension from the vial.
Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać z fiolki całą objętość zawiesiny do strzykawki.
EnglishInvert the solvent vial and pierce the stopper of the vial containing the powder.
Przekręcić fiolkę z rozpuszczalnikiem i przekłuć gumowy korek zabezpieczający fiolki zawierającej proszek.
EnglishFor mixing the solution, gently invert the bag in order to avoid foaming.
W celu wymieszania roztworu, należy delikatnie obracać pojemnikiem, aby uniknąć spienienia zawartości.
EnglishInvert the system and carefully withdraw SonoVue into the syringe.
Odwróć system i ostrożnie pobierz roztwór SonoVue do strzykawki.
EnglishIf solution is left in the vial, invert the vial, pull back the needle until the opening of the needle is just inside the stopper.
Jeśli w fiolce pozostał płyn, należy odwróć fiolkę, cofnąć igłę do pozycji, w której otwór igły będzie znajdował się wewnątrz korka.