"inch" Polnisch Übersetzung

EN

"inch" auf Polnisch

volume_up
inch {Subst.}

EN inch
volume_up
{Substantiv}

inch
At 200 dots per inch, it's kind of the equivalent of a 300 dot print laser printer.
200 pikseli na cal z grubsza odpowiada laserowej drukarkce o rozdzielczości 300 dpi.
A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.
Every inch of wall-space covered, even the windows.
Każdy cal ściany jest nimi pokryty.
inch (auch: bristle, hair)
inch (auch: millimeter)

Synonyme (Englisch) für "inch":

inch

Beispielsätze für "inch" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Englisha needle for the subcutaneous injection (for example 0.4 x 13 mm [27 gauge 0.5 inch]);
igłę (na przykład 0, 4  13 mm [ 27 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku podskórnego;
EnglishRack, up to 56 analog cameras can be supported in one 4U, 19-inch rack.
Jeden taki 19-calowy stelaż 4U może obsługiwać do 56 kamer analogowych.
EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Rada w szczególności nie ustąpiła ani na krok w kwestii opt-out.
Englisha long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
długą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
Englisha long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z
EnglishAnd when I held my bronze one up against my Sculpey one, it was shorter by three-quarters of an inch.
Kiedy porównałem model z brązu z glinianym okazał się krótszy o dwa centymetry!
EnglishThat's because government is like a vast ocean and politics is the six-inch layer on top.
Państwo to ogromny ocean polityka to kilkanaście centymetrów, wystających ponad powierzchnię.
EnglishMy favorite warning was one on a five-inch fishing lure.
Moje ulubione ostrzeżenie widniało na blisko 15-centymetrowej przynęcie na ryby.
English. ~~~ Water wings -- an inch of water.
(Śmiech) Zzzzzip dla bezpieczeństwa Pływaczki -- przy calu wody.
EnglishSo as you can see here, this is a, eleven-inch diameter circuit board.
Jak tu widzicie, to jest obwód drukowany o średnicy 28 cm.
Englisha long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for injections to
z długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
Englisha short needle (for example 0.3 × 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;
lekiem PegIntron; krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
EnglishIn a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
W 2,5 cm3 gleby jest ponad 13 km tych komórek.
Englisha short needle (for example 0.3 × 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;
lekiem ViraferonPeg; krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
EnglishIf anyone had built, say, a one inch structure, they would have taken home the prize.
Żaden zespół nie uzyskał stojącej konstrukcji.
EnglishZebra's 600 dots-per-inch (dpi) printheads are perfect for producing high-quality, small bar codes.
Głowice drukujące Zebry o rozdzielczości 600 dpi doskonale drukują małe kody kreskowe wysokiej jakości.
EnglishIt's only about one inch by one inch in size -- pretty tiny.
Jej wymiary to jedynie 2,5 cm na 2,5 cm. ~~~ Całkiem mało.
Englisha short needle (for example 0.3 x 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;
zawierającej proszek IntronA; krótką igłę (na przykład 0, 3  13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
EnglishAbsolutely to the last inch, they can make that cooker.
Budują taką kuchenkę z dokładnością co do milimetra.
EnglishTwo weeks after my diagnosis, a biopsy confirmed I had a seven-inch osteosarcoma in my left femur.
Dwa tygodnie po diagnozie biopsja potwierdziła, że miałem 18-centymetrowego kostniakomięsaka w mojej lewej kości udowej.