"impunity" Polnisch Übersetzung

EN

"impunity" auf Polnisch

EN impunity
volume_up
{Substantiv}

impunity
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Z drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.
These have to take place in line with international standards because impunity has to end.
Muszą być one zgodne z międzynarodowymi standardami, ponieważ bezkarność musi się skończyć.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Takie postępowanie to nie jest bezkarność - bezkarnością byłoby utrzymanie stanowiska, które prezentujemy od wielu lat.

Beispielsätze für "impunity" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe cannot accept the impunity of those responsible and of the authors of these crimes.
Nie możemy akceptować bezkarności osób odpowiedzialnych i sprawców tych zbrodni.
EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
UE musi poruszyć kwestię walki z bezkarnością, co dotyczy wszystkich relacji z Meksykiem.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Sprawcy tych czynów popełnionych w maju 2006 roku cieszą się nadal zupełną bezkarnością.
EnglishThe Congolese authorities have recently shown their determination to put a stop to impunity.
Władze Konga pokazały ostatnio swoją determinację, aby położyć kres bezkarności.
EnglishThe issue of impunity in Russia for human rights offenders is rightly also raised.
Poruszono również słusznie kwestię bezkarności sprawców łamiących prawa człowieka w Rosji.
EnglishHuman rights and fundamental rights continue to be violated with impunity in Iran.
Prawa człowieka i prawa podstawowe nadal są bezkarnie łamane w Iranie.
EnglishAwareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
Świadomość, że zbrodnia nie pozostanie bezkarna, może ich od takich czynów powstrzymać.
EnglishThere is another issue that I would like to raise, which is the fight against impunity.
Jeszcze inna kwestia, którą chciałabym podnieść, to walka z bezkarnością.
EnglishPeople outside that circle are treated as sub-human, and can be exploited with impunity.
Ludzie spoza tego kręgu są traktowani jak podludzie i mogą być bezkarnie wykorzystywani.
EnglishWe must stand as pillars against impunity rather than agents of it.
Musimy być jak opoka przeciwko bezkarności, a nie zostać jej pośrednikami.
EnglishUntil such time as the African Union unequivocally condemns him, Mugabe will carry on with impunity.
Dopóki Unia Afrykańska nie potępi go jednoznacznie, Mugabe pozostanie bezkarny.
EnglishHow many times have human rights been violated with impunity just beyond the Union's eastern border?
Który raz prawa człowieka są bezkarnie poniewierane tuż za wschodnią granicą Unii?
EnglishAs long as the crimes remain unsolved, a climate of impunity will continue to prevail.
Klimat bezkarności będzie panował tak długo, aż sprawy tych przestępstw te nie zostaną rozwikłane.
EnglishIt is important to break the culture of impunity about such killings and to put an end to them.
Ważne jest, aby przerwać kulturę bezkarności w popełnianiu takich zbrodni i położyć im kres.
EnglishInciting hatred and violence with impunity should not be allowed.
Nie można pozwolić na bezkarne podżeganie do nienawiści i przemocy.
EnglishMurders are committed with total impunity, and the perpetrators are very rarely brought to justice.
Morderstwa są popełniane zupełnie bezkarnie, a sprawcy bardzo rzadko są stawiani przed sądem.
EnglishThis conflict is one which is marked by a culture of total impunity.
Konflikt ten odbywa się w atmosferze całkowitej bezkarności.
EnglishSecondly, we have the problem of impunity, which also applies in general in Africa's conflict zones.
Po drugie, mamy problem bezkarności, występujący powszechnie w afrykańskich strefach konfliktów.
EnglishWe can now descend thousands of meters into the Earth with relative impunity.
Możemy schodzić tysiące metrów w głąb Ziemi.
EnglishEqually you cannot with impunity shout 'fire' in a cinema.
Analogicznie nie można bezkarnie krzyczeć "pali się” w kinie.