"houses" Polnisch Übersetzung

EN

"houses" auf Polnisch

PL
volume_up
house {Subst.}
PL

EN houses
volume_up
{Plural}

houses (auch: homes)
volume_up
domy {f Pl}
and ye numbered the houses of Jerusalem, and ye brake down the houses to fortify the wall;
Także policzyliście domy w Jeruzalemie, a rozwaliliście domy na oprawę murów.
The houses of the people, together with their memories, have been eroded.
Domy i pamięć o ich mieszkańcach zostały zniszczone.
And these are the families of the Levites according to their fathers' [houses].
A teć są domy Lewitów według ojców ich.

Beispielsätze für "houses" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis church houses the international memorial for civil maritime navigation.
W kościele tym znajduje się miejsce upamiętniające międzynarodową żeglugę morską.
EnglishIn the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
We wsi Tangia i we wsi Rupagaon chrześcijanie ginęli w ogniu wskutek podpaleń.
EnglishTake the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;
Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;
EnglishIt's nothing like a tsunami or a Katrina: too few crying children and smashed up houses.
To nie tsunami, czy Katrina, zbyt mało płaczących dzieci i zrujnowanych domów.
EnglishIt was young, single women who were the major purchasers of houses in the neighborhood.
To młode kobiety stanu wolnego były głównymi nabywcami domów w sąsiedztwie.
EnglishAnd yet many of the houses looking for compensation in parts of Ireland were built post that.
A mimo to, po uzyskaniu odszkodowań, na tych terenach powstało wiele nowych domów.
EnglishAll of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
I nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
EnglishAs such, we should focus on these buildings and houses immediately.
Z tego względu powinniśmy się niezwłocznie skoncentrować na tych budynkach i domach.
EnglishThe EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
Rozwiązaniem UE jest wydawanie milionów euro na wyremontowanie i budowę tysięcy domów.
EnglishAs for the sons of Merari, thou shalt number them by their families, by their fathers' houses;
Syny także Merarego według familii ich, i według domów ojców ich policzysz:
EnglishSmall enterprises and boarding houses are particularly important for boosting mountain areas.
Małe przedsiębiorstwa i pensjonaty są szczególnie ważne dla rozwoju obszarów górskich.
EnglishHe gathereth the waters of the sea together as a heap: He layeth up the deeps in store-houses.
Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.
EnglishWomen account for 90% of the workers, and do not work in a collective, but alone, in houses.
Kobiety stanowią 90 % pracowników domowych i nie pracują w zespole, ale samotnie, w domu.
EnglishWe are talking about 500 000 - half a million - houses destroyed.
Rozmawiamy o około 500 tysiącach - pół miliona - zniszczonych domów.
EnglishAnd those that were numbered of the sons of Gershon, their families, and by their fathers' houses,
Także policzeni są synowie Gersonowi wedle familii swych, i według domów ojców swych,
EnglishNow both the upper and lower houses have voted to approve the ratification.
Zarówno niższa, jak i wyższa Izba zagłosowały za ratyfikacją.
EnglishSo this was -- remember, they didn't wire the houses for electricity.
Pamiętacie -- nie umieszczali kabli w domu z powodu elektryczności.
EnglishHundreds of houses have been set on fire and even churches have not been spared.
Setki domów podpalono, nie oszczędzając nawet kościołów.
EnglishPhysical therapies can be done, not only in the orthopedic center, but also in the houses of the people.
Fizjoterapia wyszła poza ściany centrum ortopedycznego, i odbywa się w domach.
EnglishSo, you can imagine how traumatized and how dysfunctional the houses are where our children come from.
Możecie sobie wyobrazić, jak traumatyzujące i dysfunkcyjne są rodziny naszych dzieci.