"households" Polnisch Übersetzung

EN

"households" auf Polnisch

EN

households {Plural}

volume_up
Households, businesses and local authorities also need this certainty.
Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i władze lokalne również tej pewności potrzebują.
Businesses and households need to make decisions according to market conditions.
Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe muszą podejmować decyzje zgodnie z warunkami rynkowymi.
All the goods and services consumed by households during the year are represented by a “basket” of items.
Wszystkie dobra skonsumowane przez gospodarstwa domowe w danym roku tworzą tzw. koszyk konsumpcyjny.

Synonyme (Englisch) für "household":

household

Beispielsätze für "households" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe have now lived with 1,000 elderly households in 20 countries over the last 10 years.
Mieszkamy w 1000 gospodarstw domowych starszych osób w 20 krajach od ponad 10 lat.
EnglishHouseholds with small children or elderly residents are especially hard hit.
Sytuacja ta uderza szczególnie w gospodarstwa z małymi dziećmi lub osobami starszymi.
EnglishIn Bulgaria alone more than 160 000 households have been left without heating.
W samej Bułgarii 160 tysięcy gospodarstw domowych zostało bez ogrzewania.
EnglishSo, my mantra here, my fourth slogan is: 10,000 households or bust.
Więc, moja mantra, moje czwarte hasło to: 10,000 gospodarstw domowych lub fiasko.
EnglishToday, those same households are thinking about changing their LCD televisions for LCD-LED ones.
Dziś te same gospodarstwa zastanawiają się nad zmianą telewizorów LCD na LCD LED.
EnglishIt's providing 1,500 households with the option of a more urban lifestyle.
Zapewnia 1 500 gospodarstwom domowym możliwość prowadzenia bardziej miejskiego stylu życia.
EnglishAnd it came to pass, because the midwives feared God, that he made them households.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
EnglishMost households in Europe are free to choose their electricity supplier.
Większość gospodarstw domowych w Europie może swobodnie wybrać dostawcę energii elektrycznej.
EnglishYou could have said that we will withdraw this ban, at least for private households.
Mógłby Pan powiedzieć, że zniesiemy ten zakaz, przynajmniej w odniesieniu do gospodarstw domowych.
EnglishBetween 5% and 9% of all employees work in private households.
Między 5 % a 9 % wszystkich pracowników pracuje w prywatnych gospodarstwach domowych.
EnglishSupport to the poorest households can be justified and needed, but needs to be targeted.
Wsparcie najbiedniejszych gospodarstw może być uzasadnione i potrzebne, ale musi też być celowe.
EnglishThere are still a substantial number of households today that have no access to any type of energy.
Wciąż jest wiele gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do żadnego rodzaju energii.
EnglishThey are expected to support the provision of credit to households and non-financial corporations.
Oczekuje się, że podtrzymają one napływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Ponadto, w jaki sposób możemy ułatwić dostosowanie się europejskim gospodarstwom domowym o niskich dochodach?
EnglishIf we can change the way households believe and think, we can change the way communities believe and think.
Jeżeli możemy zmienić poglądy rodziny, możemy zmienić poglądy społeczności.
EnglishTwo million households are borrowers, of which 3-4% are unable to service their debt.
Dwa miliony gospodarstw domowych ma zaciągnięte kredyty, z czego 3-4% nie jest w stanie spłacać zadłużenia.
EnglishEnergy and energy supply are starting to be seen as a privilege by a large proportion of households.
Duża część gospodarstw domowych zaczyna postrzegać energię i dostawy energii jako przywilej.
EnglishAt the same time, the primary concern of households is solely to make loan repayments in euro terms.
Jednocześnie głównym zmartwieniem gospodarstw domowych jest, oby tylko spłacić pożyczkę w euro.
EnglishBuying a car is often the biggest expenditure households in the European Union have, after buying a house.
Zakup samochodu to często największy wydatek gospodarstw w Unii Europejskiej, po kupnie domu.
EnglishThe focus on quality rather than quantity may entail long-term benefits for many households.
Skupienie się na jakości zamiast na ilości może przynieść długoterminowe korzyści wielu gospodarstwom domowym.