"hot air" Polnisch Übersetzung

EN

"hot air" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "hot air" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "hot air" auf Polnisch

hot Adjektiv
hot Adverb
air Substantiv
air Adjektiv
Polish
to air Verb
AI Substantiv
Polish

Beispielsätze für "hot air" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishI would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
Byłbym w stanie znieść pewną ilość nonsensu i powtarzania tego samego.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
EnglishOur talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
EnglishIf those rules are not changed, speaking of Africa is no more than hot air!
Jeśli tych przepisów się nie zmieni, to rozmowa o Afryce w tym kontekście będzie bezpodstawna!
EnglishThe Al Gore book, "Our Choice" and the David McKay book, "Sustainable Energy Without the Hot Air."
"Nasz wybór" Ala Gore'a i "Energia odnawialna bez gorącego powietrza" Davida McKaya.
EnglishWould the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
Czy Rada i Komisja zgadzają się, że plany przywódcy Konserwatystów to tylko puste obietnice?
EnglishWe must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
Musimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
EnglishThis means it is just a lot of hot air surrounded by a lot of nice words and wishes.
Oznacza to, że omawiane sprawozdanie to tylko puste obietnice ubrane w piękne słowa i pobożne życzenia.
EnglishOur shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
Czujemy wstyd, lecz również oburzenie w obliczu tak wielu kłamstw, tak dużej dwuznaczności i tak wielu pustych słów.
EnglishThe simplest heat engine, or hot air engine, of all time would be this -- take a box, a steel canister, with a piston.
Najprostszy silnik cieplny wszechczasów wyglądałby tak: pudełko, metalowa puszka z tłokiem.
EnglishMadam President, these are own-initiative reports and therefore they might be dismissed as so much hot air.
Pani przewodnicząca! Są to sprawozdania z własnej inicjatywy, w związku z czym można je zbyć jako pustosłowie.
EnglishHowever, it is money which drives the markets, not hot air, and he needs to recognise that fact.
Pan poseł Schulz powinien jednak zdać sobie sprawę z tego, że to pieniądze, a nie pustosłowie stanowią siłę napędową rynków.
EnglishAnother type of engine is the hot air engine.
Innym typem silnika jest silnik na gorące powietrze.
EnglishA magazine I'd recently launched called Business 2,:,0 was fatter than a telephone directory, busy pumping hot air into the bubble.
Zważywszy, że zbliżał się kryzys, było to biznesowe samobójstwo.
EnglishIt means it gets filled with hot air.
Znaczy to, że zaczyna się wypełniać gorącym powietrzem.
EnglishMr Sarkozy emits quantities of high-sounding hot air but not once in half-an-hour does he use the word 'social'.
Pan prezydent Sarkozy emituje miłe dla ucha dźwięki, ale ani razu przez pół godziny nie raczy użyć słowa "społeczny”.
EnglishIt produces wealth founded on hot air.
EnglishLet me say here and now about the statements by the Council and the Commission that we must avoid hot air and get down to action.
Chciałbym się tutaj wypowiedzieć na temat oświadczeń Rady i Komisji, że musimy unikać czczej gadaniny i zabrać się do roboty.
EnglishAnd it doesn't matter to me whether you're running a coffee shop or you're an intellectual, or you're in business, or you're flying hot air balloons.
Nie ma znaczenia czy prowadzisz kawiarnię czy jesteś intelektualistą, biznesmenem, czy może latasz balonami.

Lerne weitere Wörter

English
  • hot air

Suche weitere Wörter im Deutsch-Polnisch Wörterbuch.