"himself" Polnisch Übersetzung

EN

"himself" auf Polnisch

EN himself
volume_up
{Pronomen}

himself (auch: itself, myself, yourself, herself)
volume_up
sam {Pron.}
And the heavens shall declare his righteousness; For God is judge himself.
Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią.
His Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Jego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście.
But he that is spiritual judgeth all things, and he himself is judged of no man.
Aleć duchowny rozsądza wszystko; lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzony.
himself (auch: itself, yourself, yourselves, herself)
It is encouraging that Prime Minister Orbán himself will participate.
Cieszy fakt, że weźmie w nim osobiście udział premier Orbán.
As Commissioner Verheugen himself says, this is a modern and progressive proposal.
Pan komisarz Verheugen osobiście określił przedmiotowy wniosek mianem nowoczesnego i postępowego.
President Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
Przewodniczący Barroso odbył podróż do Grecji w ten weekend, aby zapoznać się z sytuacją osobiście.

Beispielsätze für "himself" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?
A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?
EnglishWith blithe hyperbole, he avails himself of a drastic, coarse and smutty style.
Beztrosko koloryzując, pozwala płynąć temu, co drastyczne, zepsute, plugawe.
EnglishBut of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
EnglishHas Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
Czy komisarz Oettinger nie zobowiązał się już do sfinansowania tego projektu?
Englishhewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!
Wykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Minister Edukacji w południowym Londynie powiedział, że jest naszym fanem.
EnglishAnd David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
Owa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
Englishto enrol himself with Mary, who was betrothed to him, being great with child.
Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
EnglishYou think that the Pathway has something to do with what Conrad did to himself?
Myślisz że " The Pathway " ma coś wspólnego z tym co zrobił sobie Conrad?
EnglishAnd after just three minutes in that water, he was able to get himself out.
Po trzech minutach w tej wodzie, tylko po trzech minutach był wstanie się wydostać.
EnglishIf it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.
Jeśli każda jednostka ma stanowić o sobie, to Europa stanie się niepotrzebna.
EnglishOn the one hand, he was searching the 1960s and assured himself of the history of pop.
Po pierwsze zanurzył się w lata sześćdziesiąte i śledził historię rozwoju pop-artu.
EnglishI would also like to compliment Mr Toubon himself on the preparation of his report.
Chciałabym także pogratulować panu posłowi Toubon przygotowanego przezeń sprawozdania.
EnglishAnd when Saul saw that he behaved himself very wisely, he stood in awe of him.
Co gdy widział Saul, iż tak bardzo roztropnie sobie poczynał, bał się go.
English[As] clouds and wind without rain, [So is] he that boasteth himself of his gifts falsely.
Człowiek, który się chlubi darem zmyślonym, jest jako wiatr i obłoki bez deszczu.
EnglishYea, truth is lacking; and he that departeth from evil maketh himself a prey.
Owszem, prawda zginęła, a ten, co odstępuje od złego, na łup podany bywa.
English(Laughter) He's got to find himself a babe and then he's got to latch on for life.
Musi znaleźć sobie panienkę, a następnie trzymać się jej do końca życia.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishDebate thy cause with thy neighbor [himself], And disclose not the secret of another;
Prowadź do końca sprawę swoję z przyjacielem twoim, a tajemnicy drugiego nie objawiaj;