"to go via" Polnisch Übersetzung

EN

"to go via" auf Polnisch

EN

to go via {Verb}

volume_up

Beispielsätze für "to go via" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI asked how to do the greater Ridgeway, and it told me to go via Guernsey.
Chciałem dowiedzieć się jak przejść trasę Ridgeway i polecono mi trasę przez wyspę Guernsey.
EnglishA branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza.
Gałąź północna tej osi będzie przechodziła przez Curtici i Braszów do Bukaresztu i Konstancy.
EnglishAid does not have to go via the EU.
Pomoc ta nie musi być przekazywana za pośrednictwem UE.
EnglishIn particular, in the case of EIB lending which is meant to go to SMEs via intermediary banks, the public still does not know where the money is going.
Nadal nie wiemy w szczególności, dokąd płyną pieniądze w przypadku pożyczek EBI, które mają trafiać do MŚP poprzez pośredniczące banki.
EnglishMany of our products will automatically go online via Jabra PC Suite and check for updates and give you a notification.
Wiele naszych produktów automatycznie przechodzi do trybu online za pośrednictwem pakietu Jabra PC Suite, sprawdza dostępność aktualizacji i informuje użytkownika o rezultatach.