EN to go through
volume_up
{Verb}

to go through (auch: to experience, to get by, to live, to live on)
A film also exists in time; it's an experience that you should go through emotionally.
I że muzyka istnieje w czasie. ~~~ Film również istnieje w czasie. ~~~ Jest doświadczeniem, które odwołuje się do emocji.
to go through (auch: to discharge)
volume_up
dopełnić {Vb.} [gehob.] (wykonać)
to go through (auch: to experience, to live, to spend, to survive)
volume_up
przeżywać {imperf. Vb.}
And I remember watching my family go through that and thinking that I never wanted another family to feel that kind of loss.
Pamiętam jak przeżywała to moja rodzina. ~~~ Nigdy bym nie chciały, by inna rodzina przeżywała taką stratę.
to go through (auch: to live to see)
to go through (auch: to discharge)
volume_up
dopełniać {imperf. Vb.} [gehob.] (wykonać)
to go through (auch: to rework)
volume_up
przepracować {perf.Vb.} (opracować powtórnie)
to go through (auch: to fly, to zap)
volume_up
przelatywać {imperf. Vb.}
to go through (auch: to go, to go beyond, to pass, to transfer)
The light that the fluorescence emits can go through tissue.
Światło emitowane przez fluorescencję potrafi przejść przez tkankę.
It is always necessary to go through everything in order.
To zawsze nieodzowne, by przejść przez nie wszystkie w należytej kolejności.
But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.
to go through (auch: to study)
volume_up
przerobić {Vb.} [umg.]
to go through (auch: to study)
volume_up
przerabiać {imperf. Vb.} [umg.]

Beispielsätze für "to go through" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
Poruszają się bardzo efektownie, skupiając się na tych małych czerwonych plamkach.
EnglishThey go through two to three weeks of rigorous curriculum-based education, training.
Przechodzą przez dwu-trzytygodniowe szkolenie oparte na specjalnym programie.
EnglishFishermen protest in Bulgaria, too, as they go through many difficulties.
Rybacy protestują także w Bułgarii, gdyż spotykają się z wieloma trudnościami.
EnglishI am not going to go through them now but I can accept Amendments 6, 7, 8, 9, 3 and 5.
Nie zamierzam ich teraz przeglądać, ale mogę zaakceptować poprawki 6, 7, 8, 9, 3 i 5.
EnglishAnd so, I want to kind of go through my little story of what I found out.
No więc chciałbym przedstawić wam moją krótką opowieść o tym, czego się dowiedziałem.
EnglishAnd they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
Przechodzą wprost przez niewiarygodną umysłową gimnastykę aby tego dokonać.
EnglishI'm just going to go skim through a few things, just to jog your memories.
Pokażę teraz kilka z nich, żeby po prostu pobudzić wasze wspomnienia.
EnglishPrecisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
Właśnie dlatego uważam, że powinniśmy odprawić rytualną procedurę.
EnglishYou go through some additional checks, and then they open the door.
Jeszcze sprawdzasz wszystko na wszelki wypadek, a potem otwierają ci drzwi.
EnglishNo parent should have to go through the pain of losing a child.
Żaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.
EnglishAnd I'm going to go through that, at least the last hundred years or so, very quickly right now.
Przelecę teraz przez nią bardzo szybko, przynajmniej przez ostatnie sto lat.
EnglishAnd so the father and the mother, together, go through the counseling and the testing.
Taka jest zasada. ~~~ Zatem oboje: ojciec i matka, razem, przechodzą przez doradztwo i badania.
EnglishWe have heard the figures, they are frightening, and I do not intend to go through them again.
Słyszeliśmy, jakie są dane i nie mam zamiaru ponownie ich tu przytaczać.
EnglishMy group tabled an amendment today for that to be withdrawn, but it just failed to go through.
Moja grupa złożyła dzisiaj poprawkę, aby zostało to wycofane, ale poprawka nie przeszła.
EnglishAnd as you go through the path, you have to get more and more polite.
Kiedy idzie się ku jej centrum, należy być coraz bardziej uprzejmym.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Opał się wyczerpuje, a pieniądze za rachunki idą z dymem.
EnglishMr President, if you would allow me, I shall just go through some of the different sectors.
Panie przewodniczący! Jeśli pan pozwoli, przedstawię pokrótce sytuację w niektórych sektorach.
EnglishAnd so I'm going to sort of go through and talk about those three kinds of things.
Chciałbym teraz zająć się omówieniem tych trzech zjawisk.
EnglishIt's hard to get to those levels unless you go through the literal.
Ciężko dotrzeć do tych poziomów bez przejścia przez poziom dosłowny.
EnglishIt is a shame that nobody else seems to read some of these reports that go through this place.
Szkoda, że nikt więcej nie czyta niektórych omawianych tu sprawozdań.