EN

to get by {Verb}

volume_up
1. Allgemein
The survivors that do get through produce this world of crocodile-like creatures.
Te, którym udało się przeżyć, to stworzenia podobne do krokodyli.
Lat, które moglibyśmy przeżyć.
Widzisz ludzi, którzy z trudem dają radę przeżyć.
I mean, honestly, I'd be happy enough if I can actually get my two dimension correct in school.
Serio, wystarczyłoby mi radzić sobie z dwoma wymiarami na lekcjach.
Imagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
Wyobraźcie sobie, że nie musielibyśmy polegać na sztucznym świetle, żeby radzić sobie w nocy.
We have designed the right strategies to get us through this crisis.
Opracowaliśmy właściwe strategie, by poradzić sobie z tym kryzysem.
This issue is one we all need to get behind.
Wszyscy musimy poradzić sobie z tym problemem.
poradzić sobie z czymś
to get by
2. "pass"
Once we have this information, we can, of course, get down to discussions.
Jak tylko dowiemy się tego, możemy oczywiście przejść do dyskusji.
However, how do we get from this academic work to political proposals?
Jednak jak przejść od pracy naukowej do wniosków politycznych?
How do I get through the hardest part?" And then what happens?
Jak przejść najtrudniejszą część?" I co się wtedy dzieje?
If you are breast-feeding, don't use AZOPT; it may get into your milk.
Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna stosować leku AZOPT; może on przechodzić do mleka.
Women used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.
Kobiety zwykle musiały przechodzić bardzo inwalidyzujące operacje by wyciąć wszystkie węzły chłonne pachowe.
przechodzić do sedna sprawy
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge, and we can just sort of squeeze under."
Nie jesteśmy 4 metrową ciężarówką, która chce przejechać pod niewiele niższym mostem i jakoś się przeciśnie.
So I get off, and she gets on, and with a little bit of the usual, ah, then she turns around, and she goes about 20 feet, and she turns back around, and she's all smiles.
Odpowiedziałem: "Jasne". ~~~ Zszedłem, nauczyłem ją podstaw, przejechała 5 metrów, zawróciła z wielkim uśmiechem.
You will also need to get insurance for your vehicle, pass a government safety test if it is a used car, register the car and pay any other relevant taxes in your country, such as road tax.
Będziesz także potrzebować ubezpieczenia ważnego we wszystkich krajach, przez które zamierzasz przejeżdżać.

Beispielsätze für "to get by" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishIt's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishWomen should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks
Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez
EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishThere is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
W związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishIf you accidentally get some in your eyes or nose, flush the area with water.
W razie przypadkowego dostania się proszku do oczu lub nosa należy spłukać je wodą.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Gdybyśmy tak częściej czynili, być może nasza polityka działań byłaby trafniejsza
EnglishThese are questions to which we still need answers, and I hope that we will get them.
Są to pytania, które wciąż wymagają odpowiedzi, i mam nadzieję, że ją uzyskamy.