"for" Polnisch Übersetzung


Meintest du forum
EN

"for" auf Polnisch

volume_up
for [Beispiel]
volume_up
see {Subst.}
PL
EN

for {Präposition}

volume_up
for (auch: at, on, onto, upon)
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Four for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
for the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
for (auch: unto)
It will be good for you; it will be good for us, the national parliaments and citizens.
Będzie to dobre narzędzie dla Państwa, dla nas, dla parlamentów krajowych i dla obywateli.
Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
We kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.
for (auch: after, to, pro, behind)
I voted for the resolution and against all the amendments which were tabled.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji i za odrzuceniem wszystkich złożonych poprawek.
I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.
Zagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.
I want to thank the Commission for its statement and the rapporteur for his report.
Chcę podziękować Komisji za deklarację, a sprawozdawcy za sprawozdanie.
for (auch: during)
It was clearer for me on the first vote than it was on the subsequent ones.
Było to dla mnie bardziej oczywiste podczas pierwszego głosowania niż podczas następnych.
For me, there are two aspects that I would like to introduce to this debate.
Podczas dzisiejszej debaty chciałabym poruszyć dwie kwestie.
This package corresponds to the patient needs for the first month of therapy.
Opakowanie zawiera dawkę wymaganą dla pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.

Beispielsätze für "for" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
English* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
EnglishEfectin ER 37,5 mg caps plg Efectin ER 75 mg caps plg Efectin ER 150 mg caps plg
Efectin ER 37, 5 mg caps plg Efectin ER 75 mg caps plg Efectin ER 150 mg caps plg
EnglishVandral 37,5 mg comprimidos Vandral 50 mg comprimidos Vandral 75 mg comprimidos
Vandral 37. 5 mg comprimidos Vandral 50 mg comprimidos Vandral 75 mg comprimidos