"feat" Polnisch Übersetzung

EN

"feat" auf Polnisch

volume_up
feat {Subst.}
volume_up
feat. [Abkürzung]

EN feat
volume_up
{Substantiv}

It is therefore a feat on which we must congratulate Mrs Andrikienė.
Jest to więc osiągnięcie, którego musimy pogratulować pani poseł Andrikienė.
This is a remarkable feat that has been achieved by our rapporteurs but also by Parliament's committees and by the coordinators.
Jest to niebywałe osiągnięcie naszych sprawozdawców oraz komisji Parlamentu i koordynatorów.
feat (auch: exploit, stunt, coup)
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
Jest to z pewnością nie lada wyczyn, to praktyczne narzędzie i dokument referencyjny.
This is not only a ridiculously large amount but also another remarkable feat: managing to declare EUR 2 000 every day.
To nie tylko niedorzecznie ogromna kwota, ale również kolejny niezwykły wyczyn: zdolność do wydawania 2 tysięcy euro dziennie.
Managing to make Europe speak with one voice is no mean feat, but in the sphere of human rights, you have disappointed and shocked us.
Sprawić, aby Europa przemawiała jednym głosem, to nie lada wyczyn. Jednakże w sferze praw człowieka zawiódł nas pan i zaszokował.

Synonyme (Englisch) für "feat":

feat

Beispielsätze für "feat" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishChanging political consensus into a binding agreement is no mean feat, technically speaking.
Technicznie rzecz ujmując, przekształcenie konsensusu politycznego w wiążące porozumienie nie będzie łatwe.
English. - (FR) Madam President, Ana Gomes's report is excellent, and constitutes a considerable feat.
w imieniu grupy PSE. - (FR) Pani przewodnicząca! Sprawozdanie posłanki Any Gomes jest znakomite i jest też dużym osiągnięciem.
EnglishFurthermore, consumer organisations would accomplish a great feat if they were to create an awareness that cheap is not always the same as good.
Ponadto organizacje konsumentów odniosłyby wielki sukces, gdyby udało im się stworzyć świadomość, że tanie to nie zawsze to samo, co dobre.
EnglishCharles IV built the Golden Road from Prague to Nuremberg, which, in his day, was a tremendous feat, and was intended to connect peoples and nations.
Władca ten zbudował Złoty Trakt z Pragi do Norymbergi. W jego czasach było to olbrzymie przedsięwzięcie, którego celem było łączenie ludzi i narodów.
EnglishI congratulate the new Schengen members for having succeeded in the feat of satisfying the requirements of the Schengen rules in such a short space of time.
Chciałbym przyłączyć się do składających gratulacje. Gratuluję nowym państwom członkowskim Schengen udanego sprostania wymogom systemu w tak krótkim czasie.
EnglishIt accomplishes the amazing feat of never talking negatively about Mr Ouattara's camp, the extent of whose atrocities the United Nations is nevertheless in the process of verifying on the ground.
Dokonano w niej niezwykłego wyczynu niewspominania ani słowem o zbrodniach obozu Ouattary, którego zakres okrucieństw jest właśnie weryfikowany przez ONZ na miejscu.