"to ensue" Polnisch Übersetzung

EN

"to ensue" auf Polnisch

EN to ensue
volume_up
[ensued|ensued] {Verb}

The attempted coup at the beginning of February by armed rebel movements and ensuing events have served to reinforce this conviction.
Planowany na początku lutego przez uzbrojonych rebeliantów zamach stanu i wydarzenia, które potem nastąpiły, znacznie umocniły to przekonanie.
to ensue (auch: to set in, to eventuate)

Beispielsätze für "to ensue" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Gdyby rzeczywiście wprowadzono system w tym kształcie, to mielibyśmy falę bankructw.
English(GA) When the rainy season ends will war not ensue between government forces and rebel forces?
(GA) Czy gdy minie pora deszczowa, nie wybuchnie wojna pomiędzy siłami zbrojnymi rządu a rebeliantami?
EnglishMrs Angelilli's excellent report will become truly valuable if legislative steps ensue.
Wspaniałe sprawozdanie pani Angelilli stanie się rzeczywiście wartościowe, jeśli wynikną z niego środki legislacyjne.
EnglishI look forward to the debates that will now ensue.
EnglishDramatic scenes sometimes ensue when children are taken from their mothers by the police, social workers or court officials.
Dochodzi niekiedy do drastycznych scen, gdy dzieci odbierane są matkom przez policję czy przez funkcjonariuszy służb socjalnych, bądź urzędników sądowych.